Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
THERMAIDES TWINS
THERMAIDES 1821
THERMAIDES PR

ΠαρουσίασηΣκοπός της εταιρείας ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε. με βαση το Καταστατικο της οπως επισημα εχει εγγραφει στην Εφημεριδα της Κυβερνησης είναι:

Α. Η σύνταξη τεχνικών μελετών πάσης φύσεως, η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων, ιδιωτικών ή και δημοσίων, καθώς και η επίβλεψη εκτελέσεως αυτών των έργων.

Β. Η κατασκευή, επίβλεψη, σχεδιασμός, συναρμολόγηση, αντιπροσώπευση έργων, εξοπλισμού και υλικών ψηφιακής τεχνολογίας, με έμφαση σε θέματα επικοινωνιών, μεταφορών και έξυπνων κτιρίων.

Η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα υψηλής τεχνολογίας.

Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα υψηλής τεχνολογίας.

Γ. Η αγορά αστικών και αγροτικών ακινήτων επί σκοπώ μεταπωλήσεως, μετά την ανέγερση ή μη στα εκ τούτων μη οικοδομημένα, μονοκατοικιών η πολυκατοικιών διεπομένων από τις διατάξεις της οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας, όπου είναι νόμιμο.

Δ. Η επί σκοπώ κέρδους ανέγερση οικοδομών η μεμονωμένων κατοικιών επί οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή, με οποιουσδήποτε όρους, διαιρετών ιδιοκτησιών καθώς και η πώληση των περιερχομένων στην εταιρεία οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών.

Ε. Η αγορά μετοχών Ανωνύμου Εταιρείας ή η συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, που έχουν σκοπό τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρείας.

ΣΤ. Η αγορά ακινήτων επί σκοπώ τουριστικής αξιοποίησης τούτων δι’ ανεγέρσεως ξενοδοχείων, ως και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών, ή νομικών προσώπων.

Ζ. Η μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης με αντάλλαγμα σε και από τρίτους ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, θερινών κατοικιών και συναφών κατασκευών προς ανάπτυξη τούτων.

Η. Η εκτέλεση εργολαβικών εργασιών κατασκευών και ανεγέρσεως ξενοδοχείων, πολυκατοικιών, μπάνγκαλοους, μεζονετών, μονοκατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει.

Θ. Η απόκτηση αυτοκινήτων, πλοίων και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, είτε ιδιωτικής, είτε επαγγελματικής χρήσης επί σκοπώ αξιοποιήσεως από την εταιρεία.

Ι. Η εκμετάλλευση επιχειρήσεων και καταστημάτων πάσης φύσεως και είδους, εγκατεστημένων είτε σε ιδιωτικούς χώρους, είτε σε χώρους τουριστικής αναπτύξεως, κινηματογράφων, κολυμβητηρίων, παραλιακών ακτών, νυκτερινών κέντρων, εστιατορίων, μαρίνας, ελικοδρομίων, κ.λπ.

ΙΑ. Η διενέργεια μεσιτικών και εκτιμητικών εργασιών, εργασιών επί συμβάσεων αγοράς και πώλησης ακινήτων, επιχειρήσεων, καθώς και πάσης φύσεως και είδους μεσιτικές εργασίες.

IB. Η αντιπροσώπευση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων και διαχειρίσεως αυτών με σκοπό το κέρδος, καθώς και πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων.

ΙΓ. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων εχόντων των ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής και εταιρικό τύπο επιχείρηση ομοίων και παρεμφερών σκοπών και η συνεργασία τους με αυτές, η τυχόν συγχώνευση της με άλλη η άλλες εταιρείες ή η διαίρεση της σε περισσότερες εταιρείες.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε. μπορεί:

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
Επίσης προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρύει και να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε ομοειδείς, συναφείς ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις, καθώς και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιδιώκοντας σκοπούς όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς.

Η Εταιρια ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε. απο την Ιδρυση της κινειται αποκλειστικα και μονο με δικα της Κεφαλαια.
Ουδεποτε εχει συναψει συμβασεις με Τραπεζικα Ιδρυματα για χορηγηση οποιασδηποτε μορφης κεφαλαιων για σκοπους που αναφερονται στο Καταστατικο της.
Διαθετει Λογαριασμο Οψεως στην Παγκρητια Συναιτεριστικη Τράπεζα, είναι Συναιτεριστικος Μετοχος με δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ της Τραπεζασ Επισης διαθέτει Λογαριασμό Οψεως και στην Εθνική Τραπεζα.

Ειναι παντα Ασφαλιστικα ενημερη.
Ειναι παντα Φορολογικα ενημερη.
Ειναι μονιμως πιστωτικη στο ΦΠΑ.

Διασφαλιζει την ποιοτητα των Κατασκευών της έχοντας σαν REFERENCE POINT 4 ενεργες πιστοποιήσεις από την TUV AUSTRIA.
CERT-ANOIKODOMISI-page-0011

ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε.

Εδρα:

Tζαβελλα 12 Νεα ΕγνατιαΕργοταξιακό Γραφείο Θερμης

Αγνώστου Στρατιώτου

Οπισθεν LIDL Θερμης

Κρεαταγορά Θερμης

Τηλ: 2310324144

Τοποθεσία

Τύπος Κατοικίας