Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023
COSMOS
COSMOS
COSMOS
COSMOS
COSMOS
COSMOS

Franchise

Στη διεθνή εμπορική δραστηριότητα εμφανίσθηκε εδώ και πολλά χρόνια μία νέα μέθοδος προσφοράς προϊόντων κι υπηρεσιών που σ’ όλες τις χώρες του κόσμου καθιερώθηκε και εμφανίζεται με τον όρο “φραντσάηζ” (franchise) που δεν έχει μετάφραση σε καμία χώρα.

Στην Ελλάδα επιχειρήθηκε από την νομική επιστήμη τα τελευταία χρόνια ο όρος αυτός να αποδοθεί με τον ελληνικό όρο “δικαιόχρηση” που όμως είναι περιοριστικός αφού χαρακτηρίζει μόνο την χρήση ενός δικαιώματος από κάποιον χρήστη και όχι παράλληλα την ύπαρξη του δικαιώματος, την παροχή του δικαιώματος χρήσης του, την εμπορικότητα της συνδυασμένης πράξης παροχής και αποδοχής του δικαιώματος χρήσης, την επιχείρηση που θα κάνει ίδια χρήση του παρεχομένου δικαιώματος, τις μορφές παραπέρα μεταφοράς του δικαιώματος χρήσης κλπ.

Παράλληλα, το κοινοτικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φραντσάηζ (European Franchise Federation) υιοθέτησαν τον όρο “φραντσάηζ” ευθυγραμμιζόμενοι με την καθιερωμένη διεθνή πρακτική.

Στην Ελλάδα η καθημερινή εμπορική πρακτική καθιέρωσε τον όρο “φραντσάηζ” για να μπορεί να υπάρχει μία εσωτερική αλλά και διεθνής συνεννόηση.

Είναι ένα σύστημα εμπορίας προϊόντων καί υπηρεσιών που βασίζεται σε μία στενή και συνεχή συνεργασία ανάμεσα σε νομικά και οικονομικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις, τον Δικαιοπάροχο και τους Ατομικούς Δικαιοδόχους του, όπου ο Δικαιοπάροχος παρέχει στους Ατομικούς Δικαιοδόχους του το δικαίωμα και επιβάλλει την υποχρέωση να λειτουργήσουν μία επιχείρηση σύμφωνα με την θεσμική μορφή του Δικαιοπαρόχου.

Το δικαίωμα δίνει την δυνατότητα αλλά και υποχρεώνει τον Ατομικό Δικαιοδόχο αντί ενός άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος να χρησιμοποιεί την επωνυμία, το σήμα προϊόντος, το σήμα υπηρεσίας, την τεχνογνωσία, τις επιχειρηματικές και τεχνικές μεθόδους, το σύστημα διαδικασιών και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Δικαιοπαρόχου μαζί με παράλληλη συνεχή παροχή εμπορικής και τεχνικής υποστήριξης, μέσα στο πλαίσιο και την χρονική διάρκεια μίας γραπτής σύμβασης φραντσάηζ που γίνεται ανάμεσα σε συμβαλλομένους γι’ αυτόν τον σκοπό.”

Τέλος, Κυρίως Δικαιοδόχος είναι εκείνος στον οποίον ο Δικαιοπάροχος δίδει το δικαίωμα και την ευκαιρία να αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα του Δικαιοπαρόχου σε μία ευρύτερη εδαφική περιοχή δημιουργώντας ένα δίκτυο Δικαιοδόχων στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται και ο ίδιος

Η Εταιρια μας ηδη δραστηριοποιειται σε 3 Νομους της Ελλαδας με επικεντρο την Θεσσαλονικη οπου ειναι ο βασικος της Πυλωνας συνεχομενα απο το 2011.
Επεκτεινεται εφοσον αξιολογηθει η καταλληλη επενδυτικη Προταση σε ολη την Ελλαδα με Αντιπροσωπους Νομων κατω απο το Εμπορικο BRAND THERMAIDES και με 7 Ενεργες Πιστοποιησεις:

ISO 37001:2016 Συστημα Διαχειρισης Καταπολεμησης Διαφθορας βάσει διαδικασιών TUV AUSTRIA HELLAS
ISO 22301:2019 Συστημα Διαχειρισης Επιχειρησιακης Συνεχειας βάσει διαδικασιών TUV AUSTRIA HELLAS
COVID SHIELD Σχημα Πιστοποιησης βάσει διαδικασιών TUV AUSTRIA HELLAS
Συστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) βάσει διαδικασιών TUV AUSTRIA HELLAS
Συστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015) βάσει διαδικασιών TUV AUSTRIA HELLAS
Συστημα Διαχείρισης ISO 45001:2018 βάσει διαδικασιών TUV AUSTRIA HELLAS
Συστημα Διαχείρισης ISO 50001:2018 βάσει διαδικασιών TUV AUSTRIA HELLAS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1) Το προοίμιο αυτό ορίζει το σκοπό του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για τα Συστήματα Δικαιόχρησης και τις αρχές βάσει των οποίων οι Σύνδεσμοι-Μέλη του European Franchise Federation θα εφαρμόσoυν τον Κώδικα στις χώρες τους.
2) Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ είναι ένα πρακτικό σύνολο ουσιαστικών διατάξεων για τη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ του δικαιοπάροχου και καθενός από τους δικαιοδόχους του, που λειτουργούν από κοινού στο πλαίσιο των συστημάτων δικαιόχρησης. Οι πρωταρχικές αρχές ηθικής που διέπουν αυτό το σύνολο των διατάξεων είναι η καλή πίστη & οι δίκαιες συναλλαγές, τα οποία μεταφράζονται σε σχέσεις δικαιοπάροχου- δικαιοδόχου βασισμένες στη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία, καθεμιά από τις οποίες συμβάλλει στην εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης.
3) Οι αρχές του ΚΩΔΙΚΑ έχουν εφαρμογή σε όλα τα στάδια της σχέσης συνεργασίας δικαιόχρησης· προσυμβατική, συμβατική και μετασυμβατική φάση.
4) Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ αποτελεί τον Κώδικα Αυτορρύθμισης της βιομηχανίας της δικαιόχρησης και υφίσταται για όλους τους ενδιαφερόμενούς της για την επιδίωξη της καθοδήγησης γύρω από τη δικαιόχρηση εν γένει.
5) Οι σαφείς και ξεκάθαρες αρχές του ΚΩΔΙΚΑ δεν έρχονται σε αντίθεση με τους εθνικούς νόμους και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ, με διαρκή στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου για τα συστήματα δικαιόχρησης.
6) Ειδικότερα, ο ΚΩΔΙΚΑΣ είναι ο θεμέλιος λίθος της δράσης των Εθνικών Συνδέσμων Franchise μελών του EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION. Οι σχετικοί όροι συνδρομής, η διαπίστευση και τα πειθαρχικά συστήματά τους πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζονται από τον ΚΩΔΙΚΑ. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ, στην ολότητά του, είναι δεσμευτικός για όλα τα Μέλη του EFF καθώς και των σχετικών συνδρομών τους. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ έχει εγκριθεί από όλους τoυς Συνδέσμους Franchise – Μέλη του EFF, καθένας από τους οποίους έχει δεσμευτεί για την προώθηση, την ερμηνεία και την εφαρμογή του στη χώρα του. Κάθε Σύνδεσμος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του Κώδικα στο κοινό, ιδίως δε σε όλους όσοι εισέρχονται στην βιομηχανία της δικαιόχρησης.
7) Οι Εθνικοί Σύνδεσμοι Franchise οι οποίοι είναι μέλη του EFF έχουν την δυνατότητα να προσθέσουν στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας μια Εθνική Επέκταση ή/και Ερμηνεία υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν παρεκκλίνουν ή παρερμηνεύουν τον Κώδικα.
8) Ο EFF αντιπροσωπεύει τη βιομηχανία της δικαιόχρησης ως σύνολο το οποίο, προσεγγίζοντας όλους τους ενδιαφερόμενους, μεταφράζεται στα ενδιαφέροντα

των δικτύων δικαιόχρησης, συμπεριλαμβανομένων δικαιοπάροχων και δικαιοδόχων απέναντι στις δημόσιες αρχές, την πολιτεία και τους καταναλωτές.
9) Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ γράφτηκε αρχικά το 1972 από μείζονες παράγοντες της βιομηχανίας στην Ευρώπη, μέλη των ιδρυτικών συνδέσμων του EFF. Αντικατοπτρίζει άμεσα την εμπειρία της καλής συμπεριφοράς δικαιοπάροχων και δικαιοδόχων στην Ευρώπη. Αναθεωρήθηκε το 1992 ώστε να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της δικαιόχρησης στην αγορά, καθώς να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ.
10) Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ανανεώνεται το 2016 με σκοπό την περαιτέρω ενσωμάτωση προβλέψεων που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη εμπειρία δικαιοπάροχου- δικαιοδόχου στις αγορές των χωρών των Συνδέσμων-Μελών του, καθώς και για την κάλυψη των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα θέματα της αυτορρύθμισης. Ο Κώδικας είναι ένα ζωντανό σχέδιο δράσης. Οι αναθεωρήσεις του είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες, ώστε να παραμείνει συναφής με μία συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία.
11) Ο EFF πιστεύει, και αυτό επιβεβαιώνεται από τα σαράντα χρόνια εμπειρίας του ως ο κυρίαρχος εκφραστής της δικαιόχρησης στην Ευρώπη, ότι μία ισχυρή Αυτορρύθμιση είναι η καταλληλότερη και πιο ευέλικτη μέθοδος ρύθμισης για την ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτής. Είναι αυτή η βάση χάρη στην οποία η Δικαιόχρηση έχει συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ανεξάρτητης επιχειρηματικότητας, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και του εκσυγχρονισμένου εμπορίου, αλλά και των αντίστοιχων θέσεων απασχόλησης στις ευρωπαϊκές αγορές.
12) Ο EUROPEAN FEDERATION FRANCHISE (EFF) είναι μία μη-κερδοσκοπική διεθνής ένωση που συστάθηκε το 1972. Εδρεύει στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, όπου υπάρχει η μόνιμη Γραμματεία. Τα μέλη της Ομοσπονδίας είναι οι μοναδικοί διαπιστευμένοι εθνικοί σύνδεσμοι franchise οι οποίοι εμπίπτουν στις γεω-θεσμικές προϋποθέσεις που εκφράζονται στο καταστατικό της EFF.
13) Ο σημαντικότερος ρόλος του EFF είναι να προωθήσει την υιοθέτηση του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ανάπτυξη της ορθής και ηθικής δικαιόχρησης στην ΕΕ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ
1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ
Η δικαιόχρηση είναι ένα σύστημα εμπορίας αγαθών ή/και υπηρεσιών ή/και τεχνολογίας, η οποία βασίζεται σε μια στενή και διαρκή συνεργασία μεταξύ νομικά και οικονομικά ξεχωριστών και ανεξάρτητων επιχειρήσεων, του Δικαιοπάροχου και του ανεξάρτητου Δικαιοδόχου του, σύμφωνα με την οποία ο Δικαιοπάροχος παραχωρεί σε κάθε ανεξάρτητο Δικαιοδόχο του το δικαίωμα και επιβάλλει την υποχρέωση, να διατηρεί μία επιχείρηση σύμφωνα με τα πρότυπα του Δικαιοπάροχου.
Το δικαίωμα επιτρέπει και υποχρεώνει τον κάθε Δικαιοδόχο, με αντάλλαγμα την άμεση ή έμμεση οικονομική αντιπαροχή, να χρησιμοποιήσει την εμπορική επωνυμία του Δικαιοπάροχου ή/και το εμπορικό σήμα ή/και το σήμα υπηρεσίας, την τεχνογνωσία, τις επιχειρηματικές και τεχνικές μεθόδους, το διαδικαστικό σύστημα και άλλη βιομηχανική ή/και πνευματική ιδιοκτησία, υποστηριζόμενος από τη συνεχή παροχή εμπορικής και τεχνικής βοήθειας, μέσα στα πλαίσια και για όσο ισχύει η γραπτή σύμβαση δικαιόχρησης, η οποία συνήφθη μεταξύ των συμβαλλομένων για το σκοπό αυτό.
- Ως «τεχνογνωσία» νοείται ένα πακέτο μη κατοχυρωμένων πρακτικών πληροφοριών, που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές του Δικαιοπάροχου, που είναι απόρρητο, ουσιώδες και προσδιορισμένο.
- Με τον όρο «απόρρητο» εννοούμε ότι η τεχνογνωσία δεν είναι ευρύτερα γνωστή ή εύκολα προσβάσιμη· δεν περιορίζεται στη στενή έννοια ότι κάθε επιμέρους στοιχείο της τεχνογνωσίας θα πρέπει να είναι τελείως άγνωστο ή αδύνατο να αποκτηθεί εκτός της επιχείρησης του Δικαιοπάροχου·
- Με τον όρο «ουσιαστική» εννοούμε ότι η τεχνογνωσία η οποία είναι σημαντική και χρήσιμη στον αγοραστή για τη χρήση, πώληση ή μεταπώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών της σύμβασης·
- Ο όρος «αναγνωρίζεται» σημαίνει ότι η τεχνογνωσία πρέπει να περιγράφεται κατά τρόπο αρκούντως περιεκτικό, ώστε να καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια του απόρρητου και της ουσιαστικότητας·
2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1 Ο Δικαιοπάροχος είναι αυτός που ξεκινά και σε βάθος χρόνου διαφυλάσσει το δίκτυο της δικαιόχρησης το οποίο, σε μία αγορά, αποτελείται από το Δικαιοπάροχο και τους ανεξάρτητους Δικαιοδόχους του.
2.2 Οι δεσμεύσεις του Δικαιοπάροχου: Ο Δικαιοπάροχος
i. θα πρέπει να λειτουργεί με επιτυχία την επιχειρηματική ιδέα στη σχετική αγορά για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους και μία τουλάχιστον πιλοτική μονάδα πριν εκκινήσει το δικό του δίκτυο δικαιόχρησης στην εν λόγω αγορά·

ii. θα πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης, ή να έχει τα νόμιμα δικαιώματα για τη χρήση της εμπορικής επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή άλλου διακριτικού του δικτύου του·
iii. θα πρέπει να αναγνωρίζει του δικαιοδόχους του ως ανεξάρτητους επιχειρηματίες και δεν θα πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να τους αντιμετωπίζει ως υφιστάμενους υπαλλήλους·
iv. θα πρέπει να παρέχει στον ανεξάρτητο Δικαιοδόχο αρχική εκπαίδευση και τη συνεχή εμπορική ή/και τεχνική βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης·
v. θα πρέπει να παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία η οποία μεταφέρθηκε ή/και τέθηκε στη διάθεση του Δικαιοδόχου, η διατήρηση και η ανάπτυξη της οποίας είναι υπό την ευθύνη του δικαιοπάροχου·
vi. θα πρέπει να μεταβιβάζει ή/και να διαθέτει την τεχνογνωσία στον δικαιοδόχο μέσω επαρκών μέσων ενημέρωσης και εκπαίδευσης, αλλά και να παρακολουθεί και να ελέγχει την ορθή χρήση της εν λόγω τεχνογνωσίας·
vii. θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση πληροφοριών από Δικαιοδόχους, προκειμένου να διατηρήσει και να αναπτύξει την τεχνογνωσία η οποία μεταφέρθηκε ή/και διατέθηκε σε αυτούς·
viii. κατά την προσυμβατική, συμβατική και μετασυμβατική φάση της σχέσης τους με τους Δικαιοδόχους, θα πρέπει να επιδιώκει να αποφευχθεί η παράνομη χρήση ή ειδικότερα η μετάδοση της τεχνογνωσίας σε ανταγωνιστικά δίκτυα, έτσι ώστε να αποφευχθεί το να θιγούν τα συμφέροντα του δικτύου·
ix. θα πρέπει να επενδύει με κατάλληλο τρόπο τους πόρους τους, οικονομικούς και ανθρώπινους, για την προώθηση της εμπορικής του επωνυμίας του και να συμμετέχει στην έρευνα και την καινοτομία, που θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και συνέχεια της επιχειρηματικής του ιδέας·
x. θα πρέπει να ενημερώνει τους υποψήφιους και τους ανεξάρτητους δικαιοδόχους του για το διαδικτυακό του εμπόριο και/ή την πολιτική πωλήσεων·
xi. θα πρέπει να επιδιώκει να διασφαλίζει τα συμφέροντα του δικτύου κατά την ανάπτυξη του διαδικτυακού εμπορίου και/ή της πολιτικής πωλήσεών του (του Δικαιοπάροχου)·
2.3 Οι δεσμεύσεις του κάθε Δικαιοδόχου: Ο Δικαιοδόχος
i. θα πρέπει να αποδέχεται την υποχρέωση να συνεργάζεται πιστά με τον Δικαιοπάροχο για την εξασφάλιση της επιτυχίας του δικτύου στο οποίο ο δικαιοδόχος έχει ενταχθεί, ως ένας ενημερωμένος και πλήρως ανεξάρτητος επιχειρηματίας·

ii. θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη της επιχείρησης δικαιόχρησης και τη διατήρηση της κοινής ταυτότητας και της καλής φήμης του δικτύου δικαιόχρησης·
iii. θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τα ανθρώπινα και οικονομικά μέσα τα οποία εμπλέκονται στην επιχείρηση δικαιόχρησής του και να είναι υπεύθυνος ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας, σε σχέση με τρίτους, για τις πράξεις του στο πλαίσιο του συστήματος δικαιόχρησης·
iv. θα πρέπει να ενεργεί με εντιμότητα έναντι καθενός εκ των υπολοίπων Δικαιοδόχων του δικτύου, καθώς και έναντι του δικτύου του ίδιου·
v. θα πρέπει να παρέχει στον Δικαιοπάροχο επιβεβαιωτικά στοιχεία λειτουργίας για να διευκολύνει τον προσδιορισμό των επιδόσεων και τις οικονομικές καταστάσεις που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική καθοδήγηση της διοίκησης·
vi. θα πρέπει να επιτρέπει στον Δικαιοπάροχο να διασφαλίσει ότι η ποιότητα και η εικόνα της επιχειρηματικής ιδέας διατηρούνται σωστά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Δικαιοδόχο στον πελάτη/καταναλωτής·
vii. θα πρέπει να αναγνωρίζει τις ευθύνες του ως ένας πλήρως ανεξάρτητος επιχειρηματίας απέναντι στον πελάτη/καταναλωτή·
viii. θα πρέπει να μην αποκαλύπτει σε τρίτους την τεχνογνωσία και άλλο πληροφοριακό υλικό σχετικά με την λειτουργία του συστήματος δικαιόχρησης τα οποία παρέχονται από το Δικαιοπάροχο, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε μετά τη λύση της σύμβασης δικαιόχρησης.
2.4 Οι διαρκείς δεσμεύσεις των δύο μερών: Οι δύο συμβαλλόμενοι
i. θα πρέπει να επιδιώκουν τη διασφάλιση της εικόνας και της φήμη του δικτύου κατά της λειτουργία των επιχειρήσεων τους·
ii. θα πρέπει να επιδείξουν καλή πίστη και εντιμότητα στις συναλλαγές μεταξύ τους. Οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει να δώσουν έγγραφη προειδοποίηση για οποιαδήποτε αθέτηση της σύμβασης και να επιτρέπουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εκτός εάν δεν ενδείκνυται, στο αντισυμβαλλόμενο μέρος να θεραπεύσει την παραβίαση·
iii. θα πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα του πληροφοριακού υλικού σχετικά με την επιχειρηματική ιδέα δικαιόχρησης που παρέχονται από το ένα μέρος στο άλλο·
iv. θα πρέπει να επιλύουν τις καταγγελίες, τα παράπονα και τις διαφορές τους με καλή πίστη και καλή θέληση μέσω της δίκαιης και εύλογης επικοινωνίας και

διαπραγμάτευσης·
v. θα πρέπει κατά περίπτωση και εφόσον τα μέρη δεν έχουν κατορθώσει να επιλύσουν μία διαφορά τους μέσω της άμεσης διαπραγμάτευσης, να ζητούν με καλή πίστη την διαμεσολάβηση πριν τη προσφυγή και/ή την διαιτησία που οργανώνεται ή εγκρίνεται από κάποιον Εθνικό Σύνδεσμο Μέλος της EFF.
3. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
3.1 Η διαφήμιση για την προσέλκυση των Ανεξάρτητων Δικαιοδόχων πρέπει να είναι ελεύθερη από ασάφειες και παραπλανητικές δηλώσεις.
3.2 Κάθε προσέλκυση, διαφήμιση και διαφημιστικό υλικό, που περιέχει άμεσες ή έμμεσες αναφορές στα πιθανά μελλοντικά αποτελέσματα, τα στοιχεία ή τα κέρδη που αναμένονται από τον κάθε Ανεξάρτητο Δικαιοδόχο, θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και όχι παραπλανητικά.
3.3 Προκειμένου να καταστεί δυνατό οι υποψήφιοι Ανεξάρτητοι Δικαιοδόχοι να συνάψουν οποιοδήποτε δεσμευτικό έγγραφο με πλήρη γνώση, θα πρέπει να τους δίνεται ένα αντίγραφο του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας ή η κοινή πρόσβαση σε αυτόν, καθώς και η πλήρης και ακριβής έγγραφη γνωστοποίηση όλου του πληροφοριακού υλικού για τη σχέση δικαιόχρησης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την εκτέλεση αυτών των δεσμευτικών εγγράφων.
3.4 Ο υποψήφιος Δικαιοδόχος είναι υπεύθυνος για την προσεκτική ανάλυση του πληροφοριακού υλικού για τη σχέση δικαιόχρησης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής να λάβει την κατάλληλη επαγγελματική καθοδήγηση, πριν από την υπογραφή της σύμβασης δικαιόχρησης.
3.5 Ο υποψήφιος Δικαιοδόχος θα πρέπει να είναι ειλικρινής και διαφανής στις πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του, τις οικονομικές δυνατότητες του, την κατάρτιση, το παρελθόν του και κάθε άλλο πληροφοριακό υλικό που παρέχει αναφορικά με τη σχέση δικαιόχρησης με σκοπό την επιλογή του από τον Δικαιοπάροχο.
3.6 Εάν ο Δικαιοπάροχος επιβάλλει ένα προσύμφωνο με τον υποψήφιο ανεξάρτητο Δικαιοδόχο, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
i. πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε προσυμφώνου, ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Δικαιοδόχος θα πρέπει να λαμβάνει εγγράφως πληροφορίες σχετικά με το σκοπό της και για κάθε αντιπαροχή που ενδεχομένως να χρειαστεί να καταβάλει στον Δικαιοπάροχο για την κάλυψη των πραγματικών δαπανών του τελευταίου, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια και σε σχέση με την προσυμβατική φάση· εάν η σύμβαση δικαιόχρησης εκτελεστεί, η εν λόγω αντιπαροχή θα πρέπει να επιστραφεί από τον Δικαιοπάροχο ή να συμψηφιστεί με τα πιθανά δικαιώματα εισόδου στο σύστημα δικαιόχρησης που πρέπει να καταβληθoύν από τον Ανεξάρτητο Δικαιοδόχο·

ii. το προσύμφωνο θα πρέπει να καθορίζει τη διάρκειά του και περιλαμβάνει ρήτρα καταγγελίας·
iii. ο Δικαιοπάροχος μπορεί να επιβάλει όρους περί μη ανταγωνισμού ή/και ρήτρες εμπιστευτικότητας για την προστασία της τεχνογνωσίας και της ταυτότητά του.
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ
Ο Δικαιοπάροχος θα πρέπει να επιλέξει και να αποδέχεται ως Ανεξάρτητους Δικαιοδόχους μόνον εκείνους οι οποίοι, κατά την εύλογη έρευνα, εμφανίζονται να κατέχουν τις βασικές δεξιότητες, την εκπαίδευση, τις προσωπικές ιδιότητες και επαρκείς οικονομικούς πόρους για να συνεχίσουν στην επιχείρηση δικαιόχρησης.
5. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ
5.1 Η σύμβαση δικαιόχρησης πρέπει να είναι σε συμφωνία με το Εθνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας αλλά και οποιαδήποτε Εθνικές επεκτάσεις αυτού.
5.2 Η συμφωνία θα πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του Δικαιοπάροχου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κοινή ταυτότητα, η φήμη και τα συμφέροντα του δικτύου δικαιόχρησης.
5.3 Οι Δικαιοπάροχοι θα πρέπει να διαθέτουν στους δικαιοδόχους όλες τις συμφωνίες και όλες τις συμβατικές ρυθμίσεις που συνδέονται με τη σχέση δικαιόχρησης γραπτώς, στην επίσημη γλώσσα της χώρας-έδρας του Ανεξάρτητου Δικαιοδόχου ή σε γλώσσα στην οποία ο δικαιοδόχος δηλώνει επίσημα ότι είναι ικανός χρήστης. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις θα πρέπει να δίνονται αμέσως στον Ανεξάρτητο Δικαιοδόχο.
5.4 Η σύμβαση δικαιόχρησης θα πρέπει να ορίζει χωρίς ασάφειες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών και όλους τους θεμελιώδεις όρους της σχέσης.
5.5 Ως ελάχιστοι στοιχειώδεις όροι της συμφωνίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι:
i. τα δικαιώματα που παρέχονται στον Δικαιοπάροχο
ii. τα δικαιώματα που παρέχονται στον Ανεξάρτητο Δικαιοδόχο
iii. τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Δικαιοπάροχου για τα εμπορικά
σήματα, πινακίδες κλπ., τα οποία θα πρέπει να κατοχυρώνονται για περίοδο
τουλάχιστον ίση με τη διάρκεια της σύμβασης δικαιόχρησης
iv. τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που θα παρέχονται στον Ανεξάρτητο Δικαιοδόχο
v. τις υποχρεώσεις του Δικαιοπάροχου
vi. τις υποχρεώσεις του Δικαιοδόχου
vii. τους όρους πληρωμής από τον Ανεξάρτητο Δικαιοδόχο

viii. τη διάρκεια της συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέπει στον Ανεξάρτητο Δικαιοδόχο να αποσβέσει την αρχική και τις επακόλουθες επενδύσεις ειδικά για το σύστημα δικαιόχρησης
ix. τη βάση, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης της οποίας και τα δύο μέρη οφείλουν να κάνουν, για οποιαδήποτε ανανέωση της σύμβασης
x. τους όρους βάσει των οποίων ο Ανεξάρτητος Δικαιοδόχος έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή να μεταβιβάσει την επιχείρηση δικαιόχρησης για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την πιθανότητα πρώτου δικαιώματος προτίμησης του Δικαιοπάροχου σε μια τέτοια περίπτωση
xi. τις διατάξεις σχετικά με τη χρήση από τον Ανεξάρτητο Δικαιοδόχο των διακριτικών γνωρισμάτων, της εμπορικής επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, του σήματος υπηρεσιών, την επιγραφή του καταστήματος, του λογοτύπου ή άλλου διακριτικού αναγνώρισης του Δικαιοπάροχου
xii. το δικαίωμα του Δικαιοπάροχου να προσαρμόζει το σύστημα δικαιόχρησης σε νέες ή τροποποιημένες μεθόδους
xiii. τις διατάξεις για τη λύση της σύμβασης
xiv. τις διατάξεις για την παράδοση αμέσως μετά τη λήξη της σύμβασης
δικαιόχρησης οποιωνδήποτε υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν στον Δικαιοπάροχο ή σε άλλον ιδιοκτήτη τούτων.
6. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (MASTER- FRANCHISE)
Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για τη σχέση μεταξύ του Δικαιοπάροχου και του Ανεξάρτητου Δικαιοδόχου και εξίσου μεταξύ του Κύριου Δικαιοδόχου (Master Franchisee) και των Ανεξάρτητων Δικαιοδόχων. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στη σχέση μεταξύ του Δικαιοπάροχου και των Κύριων Δικαιοδόχων του.
Τέλος του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για τα Συστήματα Δικαιόχρησης. Τελευταία αναθεώρηση: τελική 6 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Η παρούσα Προσθήκη κι Ερμηνεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας για το Franchising που υιοθετήθηκε από το Σύνδεσμο Franchise της Ελλάδας και στον οποίο τα μέλη του προσχωρούν.
1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας για το franchising αποτελεί μέρος της εγγράφου συμφωνίας μέλους μεταξύ του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος και των εταιριών μελών του. Κάθε παράβαση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας για το Franchising από οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδας, θα θεωρείται παράβαση της συμφωνίας μέλους μεταξύ αυτού και του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδας που θα εξετάζεται από το Πειθαρχικό του Συμβούλιο για κάθε σχετική συνέπεια. Δεν αποτελεί μέρος της συμβατικής σχέσης μεταξύ Δικαιοπαρόχου και Δικαιοδόχου, εκτός εάν αυτό έχει ρητά δηλωθεί από τον Δικαιοπάροχο. Τίποτα μέσα στον παρόντα Κώδικα δεν θα θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση του Δικαιοπάροχου από το δικαίωμά του να πωλεί ή εκχωρεί τη συμμετοχή του σε μια επιχείρηση franchise.
2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Κανένα μέλος του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδας δεν θα παραποιεί το σήμα, σύστημα, επωνυμία, εταιρική ταυτότητα, σλόγκαν ή άλλο σημείο αναγνώρισης άλλου Δικαιοπαρόχου με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή που θα είχε την τάση ή την δυνατότητα να παραπλανεί ή να παραποιεί.
3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η αντικειμενικότητα του υλικού επιλογής Δικαιοδόχων (όρος 3) αναφέρεται συγκεκριμένα σε υλικό που είναι δημόσια ανακοινώσιμο, ειδικότερα:
 στη νομική μορφή οργάνωσης του Δικαιοπαρόχου ή / και του Κυρίως Δικαιοδόχου (αναλόγως) που περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τους σκοπούς της εταιρίας, την έδρα, την ταυτότητα και τη σχετική εμπειρία στο σύστημα του βασικού προσωπικού διαχείρισης του Δικαιοπαρόχου ή / και του Κυρίως Δικαιοδόχου (αναλόγως),
 στην περιγραφή της επιχείρησης franchise,
 στην πρόβλεψη του συνολικού κόστους του σχετικού με τη δημιουργία της
επιχείρησης franchise,
 στη γενική περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών του know – how,
 στην παροχή τεχνικής υποστήριξης από τον Δικαιοπάροχο ή / και την Κυρίως
Δικαιοδόχο αναλόγως προς τον Δικαιοδόχο,
 στα ονόματα και διευθύνσεις του δικτύου franchise (με ειδική αναφορά στις
υπάρχουσες επιχειρήσεις franchise στην Ελλάδα στην περίπτωση ενός Κυρίως
Δικαιοδόχου),
 στον αριθμό των Δικαιοδόχων των οποίων η σύμβαση franchise έχει λυθεί μέσα στα
δύο (2) προηγούμενα χρόνια και στους λόγους αυτής της λύσης,
 στην πληροφόρηση σχετικά με τις άδειες που τυχόν απαιτούνται από τη νομοθεσία για
την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης franchise,

 στα βασικά στοιχεία μιας σύμβασης franchise όπως δικαιώματα και υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών, διάρκεια της σύμβασης, όροι ανανέωσης ή λύσης, όροι αποκλειστικότητας κλπ.,
 πληροφόρηση πάνω στη σύμβαση Κυρίως Δικαιοδόχου με την εξαίρεση των οικονομικών συμφωνιών ανάμεσα σε Δικαιοπάροχο και Κυρίως Δικαιοδόχο.
Αναγνωρίζεται ότι συζητώντας επιμέρους επιχειρηματικές προβλέψεις με Δικαιοδόχους, οι Δικαιοπάροχοι κάνουν μοιραία υποθέσεις που μπορούν να δοκιμασθούν μόνο με την πάροδο του χρόνου.
4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Για λόγους γενίκευσης του παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας για το Franchising το know - how εκλαμβάνεται όπως ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί ομαδικής απαλλαγής από το άρθρο 85 της Συνθήκης της Ρώμης. Εν τούτοις, για τους σκοπούς του όρου 3.6 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας γίνεται δεκτό ότι οι Δικαιοπάροχοι μπορούν να επιβάλλουν όρους μη ανταγωνισμού και απορρήτου για να προστατεύσουν άλλες πληροφορίες και συστήματα που μπορεί ευλόγως να εκληφθούν σαν ουσιώδη στη λειτουργία του franchise.
5. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι Δικαιοπάροχοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν στους Δικαιοδόχους συμβάσεις σε γλώσσα που να είναι αντιληπτή σ’αυτούς. Συνιστάται Δικαιοπάροχοι και Δικαιοδόχοι να χρησιμοποιούν την ορολογία franchise που υιοθετήθηκε από τον Σύνδεσμο Franchise της Ελλάδας.

Φωτογραφίες

Τύπος Κατοικίας