Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Συγγραφή

Συγγραφη Υποχρεωσεων

Γενικη Κατασκευαστικη Συγγραφη Υποχρεώσεων που αφορα Διαμερισματα, Μεζονέτες και Μονοκατοικίες


Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. 1 Θέση του Έργου
1. 2 Στοιχεία Οικοπέδου-Ιδιοκτήτου
1. 3 Κατασκευαστής
1. 4 Μελετητές - Επιβλέπων του Έργου

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2. 1 Περιγραφή του Έργου
2. 2 Τόπος κατασκευής - Χρονοδιάγραμμα Έργου
2. 3 Υποχρεώσεις - δικαιώματα κατασκευαστών - ιδιοκτήτων

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3. 1 Κατεδαφίσεις
3. 2 Χωματουργικά: Εκσκαφές - Επιχώσεις
3. 3 Εργασίες Οπλισμένου Σκυροδέματος
3. 4 Μονώσεις
3. 5 Τοιχοποιία
3. 6 Επιχρίσματα (Εσωτερικά και Εξωτερικά)
3. 7 Υδραυλικές εγκαταστάσεις
3. 8 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
3. 9 Θέρμανση
3.10 Αποχετεύσεις
3.11 Παροχή καυσίμου αερίου
3.12 Πυροπροστασία
3.13 Δάπεδα
3.14 Κουφώματα (Εσωτερικά και Εξωτερικά)
3.15 Ερμάρια κουζινών -Ιματιοθήκες
3.16 Μεταλλικές Εργασίες
3.17 Χρωματισμοί - Γύψινες διακοσμήσεις
3.18 Τζάκια
3.19 Είδη Υγιεινής
3.20 Διαμορφώσεις – Γενικότητες
3.21 Κανονισμός Συγκροτήματος

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
4.1 Προσθήκες - Αλλαγές – Τροποποιήσεις
4.2 Κανονισμός τιμών
4.3 Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών – Αγοραστών
4.4 Παράδοση διηρημένων χώρων
4.5 Ειδικοί Όροι

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στην ανέγερση τύπου κατοικίας, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, καθώς και τον προβλεπόμενο χρόνο αποπεράτωσης του Έργου.

Μια συγγραφή υποχρεώσεων, όσες λεπτομέρειες και να έχει προβλέψει δεν μπορεί ποτέ να καλύψει όλες τις πλευρές ενός τόσο πολύπλοκου Έργου, όπως η κατασκευή μιας σύγχρονης κατοικίας.

Είναι σε όλους γνωστό, ότι απαραίτητο συμπλήρωμα για μια καλή συνεργασία και ένα άριστο αποτέλεσμα είναι η καλή πίστη και η συνέπεια, όλων όσων συμπράττουν στην κατασκευή που δίπλα στην πλούσιά κατασκευαστική πείρα του Κατασκευαστή και την αρτιότητα στις μελέτες που εκπονεί, θα δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πολλοί από τους αγοραστές και τους οικοπεδούχους μας προτιμούν να μην ανακατευθούν καθόλου σε λεπτομέρειες της κατασκευής για τις οποίες ωστόσο φροντίζουμε πάντοτε να τους ενημερώνουμε έγκαιρα, αφήνοντάς μας την επιλογή των υλικών και των λύσεων στα κατασκευαστικά και αισθητικά προβλήματα που καθημερινά εμφανίζονται.

Εύκολα διαπιστώνεις κανείς, πως το κόστος για να πέτυχουμε την υψηλή κατασκευαστική στάθμη, που περιγράφουμε παρακάτω είναι αυξημένο και μερικά μόνο καλύπτεται από τη σωστή ιεράρχηση των εργασιών και την νοικοκυρεμένη και ορθολογιστική οικονομική διαχείριση.
Ας μην ξεχνάμε πως η τάση στην πολυτέλεια είναι κάτι απεριόριστο και πως πέρα από ένα όριο απαιτήσεις υπερβολικές, χωρίς έγκαιρη συμβολή στις αυξημένες δαπάνες, αποβαίνουν ουσιαστικά σε βάρος όλων, μιας και ο Κατασκευαστής, σε τελευταία ανάλυση είναι και συνεργάτης.

1.1 ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1.1 ΠΟΛΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
1.1.2 ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΘΕΡΜΗΣ
1.1.3 ΟΔΟΣ: , ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
1.2.2 ΕΜΒΑΔΟΝ: Εμβαδό τμήματος
1.2.3 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
1.3.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε.
1.3.2 ΑΦΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: 997995808
1.3.3 ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.4 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Στα Οικόπεδα μας , δομουμε κατοικίες αποτελούμενες μόνο από Κύριους Χώρους με τετραγωνικά μέτρα όσα η Άδεια μόνο ορίζει. Όπου στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται η λέξη «Κατοικία» αυτή θα αφορά στην υπό το διακριτικό γνώρισμα Κ για μονοκατοικία η Δ για Διαμερισμα, όπως αυτή κατονομάζεται στις συνημμένες μελέτες και σχέδια, και στον περιβάλλοντα χώρο αυτής (κάθετη ιδιοκτησία, η οριζόντια επι κάθετου)

2.2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το όλο έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με:
Α. Τις οριστικές μελέτες (Αρχιτεκτονική – Στατική – Ηλεκτρομηχανολογική) που έχουν εκπονηθεί από τον Κατασκευαστή και σύμφωνα με την οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί
Β. Τους ειδικούς όρους κατασκευής, στους οποίους περιγράφονται με λεπτομέρεια, μέθοδοι και υλικά κατασκευής για κάθε εργασία.
Γ. Τις οδηγίες επιβλέψεως και τα σχέδια λεπτομερειών των προαναφερόμενων υπευθύνων μηχανικών.
Δ. Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, δόκιμα και αρίστης ποιότητας σύμφωνα πάντα με την επιθυμητή ποιοτική στάθμη του Έργου (Πολυτελής κατασκευή) 5 ***** και την έγκριση του επιβλέποντος.
Ε. Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα μεταρρυθμίσεως των εσωτερικών διηρημένων χώρων, εφόσον η Άδεια το επιτρέπει, ο επιβλέπων μηχανικός δεν προβάλει σχετική αιτιολογημένη αντίρρηση, και το οποίο κοστος αλλαγής η ενημερωσης επιβαρυνει τον Αγοραστή. Αντίθετα, κατά το στάδιο της κατασκευής και μέχρι την παράδοση του ακινήτου από τον Κατασκευαστή, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής των εξωτερικών ανοιγμάτων, πλατύσκαλων, εισόδων, καθώς και των εξωτερικών όψεων, το σύνολο των οποίων θα παραδοθεί σύμφωνα με τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχέδια και την αντίστοιχη φωτορεαλιστική απεικόνιση της Κατοικίας

Εάν κατά τις ανωτέρω αλλαγές - τροποποιήσεις προκύπτει οικονομική διαφορά αυτή θα ρυθμίζεται κατόπιν συμφωνίας. Κάθε προσθετη εργασία και υλικό μη προβλεπόμενο από τους όρους της παρούσης, βαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη.

Απαγορεύεται η ανάμειξη στην κατασκευή του Έργου, και μέχρι την περαίωσή του, κάθε συνεργείου ή εργολήπτου ξένου προς τον Κατασκευαστή, πλην ειδικών περιπτώσεων όπως διακόσμηση, ερμάρια, κουζίνες, κ.λ.π. η εγκατάσταση Μηχανολογικου εξοπλισμού και εφοσον εχει ενημερωθει ο Κατασκευαστης. Απαγορεύεται επισης και η είσοδος είτε σε ωράριο λειτουργίας είτε όχι χωρις την σύνοδεια από υπεύθυνο του έργου και χωρις την υπαρξη ραντεβου. Η απαγόρευση αυτή δεν αίρεται εκτος από τις δυο τελευταίες περιπτώσεις ακόμα και στην περίπτωση όπου είναι οικονομική ασύμφορη για τον ιδιοκτήτη η μη πραγματοποίηση αλλαγών – τροποποιήσεων και η οικονομική διαφορά που αξιολογείται ειναι οικονομικά ασύμφορη για τον ιδιοκτήτη.

Κάθε τέτοιο συνεργείο θα εκτελεί οποιαδήποτε εργασία του ανατεθεί μόνον μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Κατασκευαστή ο οποίος θα διαθέτει το δικαίωμα της έκφρασης εύλογα αιτιολογημένης και υποβολής σχετικής απαγόρευσης.

Ο Κατασκευαστής υποχρεούται στη σύνδεση των γενικών παροχών μέχρι των χώρων των μετρητών, πλην φωτοβολταϊκού συστήματος, για τα Δίκτυα Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεπικοινωνιών.

Οι δαπάνες συνδέσεως των ιδιόκτητων χώρων της Κατοικίας μετά των Δικτύων Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεπικοινωνιών βαρύνουν τον Ιδιοκτήτη ακόμα και εάν εκδοθεί τιμολόγιο στο όνομα του κατασκευαστή

Ζ. Ο χρόνος αποπεράτωσης του Έργου είναι ο οριζόμενος από την υπογραφή είτε του Εργολαβικού είτε του Συμβολαίου Πώλησης του Ακινήτου, και επιπλέον άλλοι 6 Μήνες για την διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου.


2.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Ο Κατασκευαστής οφείλει να διευθύνει την εκτέλεση του Έργου δια υπευθύνου επιβλέποντα Μηχανικού και Μηχανολόγου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την παρούσα Σ.Υ.

Ο Κατασκευαστής είναι υπεύθυνος προς τις Αρχές για πάσα παράβαση των νόμων που διέπουν την κατασκευή του Έργου, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα, τόσο κατά την διάρκεια του Έργου όσο και μετά το πέρας αυτού αναφορικά με ενέργειες και παραλείψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.

Τα έξοδα ασφαλίσεως των εργατοτεχνιτών βαρύνουν τον Κατασκευαστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα στο προσωπικό που απασχολεί ή και σε τρίτους εφόσον αυτά σχετίζονται με τις εργασίες ανεγέρσεως του κτιρίου και βαρύνεται με τις αντίστοιχες αποζημιώσεις και συμπεριλαμβάνονται στο Κατασκευαστικό Κόστος.

Το Έργο, και μέχρι την παράδοσή του στον Ιδιοκτήτη, ασφαλίζεται πάντα κατά κινδύνων από απρόβλεπτα φυσικά ακραία φαινόμενα (σεισμός, καταιγίδα, φωτιά) με ευθύνη και δαπάνη του Κατασκευαστή.

Ο Κατασκευαστής θα λαμβάνει άπαντα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας προσώπων και πράγματων σχετικών με την κατασκευή του Έργου και την προστασία των όμορων καθώς και τις σχετικές υποδείξεις της επιβλέψεως επί των θεμάτων αυτών.

Ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί το Έργο αυτοπροσώπως η διά διπλωματούχου Μηχανικού ΑΕΙ για την καλή εκτέλεση των συμφωνηθέντων.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Εφόσον υπάρχουν)
Η δαπάνη των κατεδαφίσεων βαρύνει τον Κατασκευαστή, ο οποίος είναι και
υπεύθυνος για την αποφυγή ατυχημάτων και για ζημίες έναντι τρίτων.


3.2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Με τον όρο εκσκαφές νοούνται γενικώς οι αποχωματώσεις προς ανεύρεσιν κατάλληλου εδάφους για την ασφαλή μεταφορά των φορτίων της Κατοικίας επί του εδάφους.

Οι εκσκαφές εκτελούνται επί πάσης φύσεως εδάφους, μέχρι βάθους επιτρέποντος την ασφαλή θεμελίωση της Κατοικίας βάσει της εγκεκριμένης στατικής μελέτης υπό του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου.

Γενικώς οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται μετά της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντος μηχανικού, ο οποίος και καθορίζει την ανεκτή επιβάρυνση του εδάφους, το είδος θεμελίωσης (υποθεμελίωση δια γενικής ή μερικής κοιτοστρώσεως, άντλησης υδάτων) και πάσα εν γένει συναφή εργασία προς τις αναφερόμενες εκσκαφές (αντιστηρίξεις παρειών όμορων ιδιοκτησιών, ασφαλή πρανή κ.λ.π). Όλα τα προϊόντα εκσκαφής μεταφέρονται σε χώρο που επιτρέπεται από την Αστυνομία.

Υπό τον όρο επιχώσεις νοούνται οι μεταφορές χωμάτων προς κάλυψη διαφόρων κενών υπαρχόντων στο οικόπεδο, ή σε περίπτωση μη κατασκευής υπογείου οικοδομής, οι καλύψεις των θεμελίων της οικοδομής.


3.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ο φέρων οργανισμός της Κατοικίας θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (πρώην Β300) με χάλυβα κατηγορίας SΤ ΙV ή άλλης κατηγορίας όπου τούτο επιβάλλεται.
Η κατασκευή εν γένει των εκ σκυροδέματος στοιχείων (πέλματα, πελματοδοκοί, τοιχία, υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες) θα γίνει σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς για έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα (Νέος κανονισμός) και σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο στατική μελέτη, η οποία θα συνταχθεί με σεισμικό συντελεστή ε= 0.08 (περιοχές υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας) από ηλεκτρονικό υπολογιστή με την μέθοδο επεξεργασίας χωρικών πλαισίων, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Στις σκυροδετήσεις θεμελιώσεως καθώς και των πλακών θα λαμβάνονται δοκίμια, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα του σκυροδέματος.

3.3.1 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ
Τα ικριώματα (σκαλωσιές) θα είναι μεταλλικά για την ασφάλεια στηρίξεως των ξυλοτύπων, και την ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις της επιθεωρήσεως εργασίας.

Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται με όλους τους ισχύοντες κανόνες της τέχνης, για την κατασκευή επίπεδων και λείων επιφανειών σκυροδέματος.

Στα καθορισμένα από τη μελέτη ή και τον επιβλέποντα μηχανικό σημεία της κατασκευής θα κατασκευάζεται αναντιρρήτως ξυλότυπος κατάλληλος για την παρασκευή εμφανούς σκυροδέματος, με τη χρησιμοποίηση καινούργιας ξυλείας και ρεοστατικού χημικού, με δονητή μηχανικό, (στηθαία, ορατές επιφάνειες μπαλκονιών).

Ο χρόνος αφαιρέσεως των ξυλοτύπων θα ανταποκρίνεται αυστηρώς προς τους ισχύοντες κανονισμούς.
3.3.2 ΟΠΛΙΣΜΟΣ. Μετά την κατασκευή των ξυλοτύπων θα ακολουθεί η τοποθέτηση του οπλισμού κατηγορίας ST IV η S500 όπου τούτο επιβάλλεται από την εγκεκριμένη στατική μελέτη ή και συμπληρωματικά με την υπόδειξη του επιβλέποντος Μηχανικού.
Η τοποθέτηση των στοιχείων του οπλισμού θα γίνεται από ειδικευμένο συνεργείο με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η παραλαβή του οπλισμού από τον επιβλέποντα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται μετρά την αποπεράτωση της φάσης του Έργου που προβλέπεται να σκυροδετήσει.

3.3.3 ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Μετά την ορθή τοποθέτηση του οπλισμού, και την παραλαβή του από τον επιβλέποντα ακολουθεί η διάστρωση του σκυροδέματος.

Η δόνηση του σκυροδέματος θα γίνεται με μηχανικό δονητή ανεξαιρέτως σε όλα τα δομικά στοιχεία και σε όλα τα επίπεδα με κάθε επιμέλεια.

Η ευθύνη για την ποιότητα του σκυροδέματος βαρύνει αποκλειστικά τον Κατασκευαστή του Έργου.

Απαγορεύεται η ανάμειξη ύδατος (προσθήκη) σε τέτοιου είδους σκυροδέματα.

Σκυρόδεμα με μειωμένη αντοχή θα καθαιρείται και θα ανακατασκευάζεται από τον Κατασκευαστή άνευ αντιρρήσεως.

3.4 ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Το κεφάλαιο των μονώσεων περιλαμβάνει την θερμομόνωση, την ηχομόνωση και την υγρομόνωση του κτιρίου εάν η μελέτη και η εκδοθείσα άδεια δόμησης το περιλαμβάνει

3.4.1 ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Ανάλογα με την επικινδυνότητα της περιοχής, η στεγανότητα των περιμετρικών τοιχίων εξασφαλίζεται, είτε με την επάλειψη σε δυο διασταυρούμενες στρώσεις, ασφαλτικού γαλακτώματος και την τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης, είτε με την εφαρμογή σε δυο διασταυρούμενες στρώσεις τσιμεντοειδούς κονιάματος με την προσθήκη οικοδομικής ρητίνης.
3.4.2 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Η θερμομόνωση επιτυγχάνεται στις μεν εξωτερικές τοιχοποιίες με την χρήση γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 7 εκατ.

Στα ανοίγματα η θερμομόνωση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων συνολικού πάχους 20 mm (4-16-4).

3.4.3. ΣΟΦΙΤΑ ΔΩΜΑ (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ)
Στη σοφίτα η το Δωμα εφαρμόζεται η κλασική λύση με τη χρήση θερμομονωτικών πλακών (τοποθετείται στην κάτω επιφάνεια της πλάκας επικαλύψεως), την κατασκευή φράγματος υδρατμών, την τοποθέτηση μονωτικού πάχους 3 εκ. και τέλος τη διάστρωση επένδυσης με φύλλο αλουμινίου (ανακλαστήρας) στις σκεπες, το οποίο πέραν της μακροζωίας, αντανακλά και απομακρύνει την ηλιακή ακτινοβολία.

Εάν η κατοικία καλύπτεται με κεραμοσκεπή οι θερμομονωτικές πλάκες, πάχους 3 εκ. τοποθετούνται όπως παραπάνω, άνωθεν δε της πλακός επικαλύψεως κατασκευάζεται η κεραμοσκεπή, που φέρεται από σκελετό εγχώριας ξυλείας χωρις την υπαρξη απορροής ομβρίων σε περίπτωση που η στέγη είναι ξύλινη , υπάρχουν φουρουσια τα οποία δεν εφάπτονται της Τοιχοποιας και δεν υπάρχει σιφόνι απορροής. Μπορεί να τοποθετηθει επιπλεον με το κοστος να επιβαρυνει τον Αγοραστή.


3.5 TOIXOΠOIEΣ
Όλες οι εξωτερικές τοιχοποιίες καθώς και οι διαχωριστικοί τοίχοι των διαμερισμάτων θα γίνουν με μονή τοιχοποιία (1 τούβλο πάχους 25,εκ).

Στους εσωτερικούς τοίχους θα κατασκευασθεί σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα.

3.5.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ
Για την κατασκευή των οπτοπλινθοδομών γίνεται χρήση οπτόπλινθου 34x14x09 (γλώσσα).

3.5.2 ΚΟΝΙΑΜΑ
Το κονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το ασβεστοκονίαμα αναλογίας εξ ασβεστοπολτού 1 κ.μ προς 2,5 κ.μ περίπου άμμου, μετά προσθήκης 100 κιλών τσιμέντου/κ.μ κονιάματος η άνευ ασβεστοπολτού και 350 χγρ τσιμέντου μετά προσθήκης χημικού ρεοποιητικού (αντικαθιστά τον ασβέστη).

3.5.3 ΔΟΜΗΣΗ
Η δόμηση γενικώς όλων των οπτόπλινθων θα γίνεται σε οριζόντιες στρώσεις με πάχος αρμών έως 1 εκ.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας δομήσεως είναι απαραίτητη η χρήση οδηγών με κατακόρυφα και οριζόντια νήματα - οδηγούς. Κατά την δόμηση διασταυρουμένων τοίχων οι οπτοπλινθοδομές πρέπει να συμπλέκονται μεταξύ τους ώστε οι τοίχοι να αποτελούν ενιαία κατασκευή.

Τα υπέρθυρα θα είναι προκατασκευασμένα εξ οπλισμένου σκυροδέματος Β 160 εντός ξυλοτύπων σε μήκος μεγαλύτερο του ανοίγματος, τουλάχιστον κατά 20 εκ.


3.6 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

3.6.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Επί των τοίχων και ορόφων θα κατασκευασθούνε τριπτά επιχρίσματα με ασβεστοκονίαμα σε τρεις στρώσεις.

ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΩΣΗ (πεταχτό): Μέσου πάχους 6 χιλ. με υδαρές τσιμεντοκονίαμα (1 μέρος τσιμέντου / 2 μέρη άμμου / 650 κιλά τσιμέντου ανά κυβικό μετρό κονιάματος).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΩΣΗ (λάσπωμα): Μέσου πάχους 2 εκ. για τους τοίχους 1 εκ. για οροφές με ασβεστοκονίαμα (1 μέρος ασβέστη / 3 μέρη άμμου / 150 κιλά ασβέστη ανά κυβικό μετρό κονιάματος).

ΤΡΙΤΗ ΣΤΡΩΣΗ (τριπτό): Μέσου πάχους 0,5 εκ. ασβεστοκονίαμα (1 μέρος ασβέστη /2 μέρη άμμου / 150 κιλά τσιμέντου ανά κυβικό μετρό κονιάματος).

3.6.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Χρησιμοποιείται γραφιτούχα θερμοπρόσοψη 7 εκατοστών και τελική επίστρωση με υδροαπωθητικό κονίαμα της Εταιρίας MARMODOM η άλλης παρόμοιας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά

3.6.3 ΔΟΜΗΣΗ
Στην κατασκευή όλων των επιχρισμάτων ειδική μέριμνα θα λαμβάνει ο Κατασκευαστής στα εξής σημεία:
Α) Αν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακός σοβάς θα πρέπει η ασβέστη που θα χρησιμοποιηθεί να είναι απαραίτητα σβησμένη προ είκοσι τουλάχιστον ημέρων.
Β) Προ της χρησιμοποιήσεως της ασβεστού αυτής να κοσκινίζεται καλά, έτσι ώστε να αποκλείονται οι κόκκοι ασβέστης ασβεστού.
Γ) Οι επιφάνειες θα σταθμίζονται καλώς ώστε οι τελικές επιφάνειες των κονιαμάτων να είναι επίπεδες. Κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες θα τέμνονται σε ορθή γωνιά και σε ευθεία γραμμή.


3.7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Προβλέπεται ότι κάθε αυτοτελής ιδιοκτησία, άρα και η Κατοικία, θα έχει ιδιαίτερη παροχή νερού με μετρητή από τον χώρο των υγρομέτρων μέχρι την ιδιοκτησία.

Οι μετρητές νερού θα τοποθετηθούν στον ειδικώς προβλεπόμενο χώρο, από τον αρμόδιο οργανισμό ύδρευσης, ο οποίος και διαμορφώνεται σε κοινόχρηστο χώρο.

Η όλη εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Οι σωληνώσεις διανομής του νερού θα είναι από σωλήνα θερμοκολλητικού τύπου πιστοποιημένου με Ι.S.O. Ευρωπαϊκού εργοστασίου.

Οι διακλαδώσεις, οι συστολές, οι συνδέσεις και οι αλλαγές διευθύνσεως θα γίνονται πάντα με τα καταλληλά εξαρτήματα.

Στην Κατοικία προβλέπεται προσαγωγή ψυχρού ύδατος, (από το δίκτυο ή το ντεπόζιτο), στον νεροχύτη, το πλυντήριο, την μπανιερά, τους νιπτήρες, το boiler, τα καζανάκια πλύσεως των λεκανών, σε κάθε εξώστη και σε δύο σημεία στον περιβάλλοντα χώρο αυτής. Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικοί μισής στροφής.

Η δαπάνη συνδέσεως της Κατοικίας επιβαρύνει τον Ιδιοκτήτη.

Η προσαγωγή θερμού ύδατος στις μπαταρίες κουζίνας, νιπτήρα και μπανιέρας και στο boiler γίνεται με εγκατάσταση η οποία επιβαρύνει τον Κατασκευαστή όχι όμως η αγορά και η τοποθέτησή των ανωτέρω στοιχείων (μπαταρίες, νιπτήρες, μπανιέρες και boiler).

3.8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η απαιτούμενη ενέργεια για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του δικτύου θα λαμβάνεται εκ του δικτύου της ΔΕΗ, μέσω μετρητών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτοί τοποθετούνται στην είσοδο του συγκροτήματος και σε χώρο εγκεκριμένο από την ΔΕΗ.
Οι εγκαταστάσεις συνδέσεως (συμβόλαια, καλωδιώσεις, μετρητές χελώνες) με το δίκτυο της ΔΕΗ, επιβαρύνουν τον Ιδιοκτήτη.

Μετά τον μετρητή όλες οι εγκαταστάσεις επιβαρύνουν τον Κατασκευαστή.

Από τους μετρητές αναχωρούν οι γραμμές των πινάκων της Κατοικίας, καθώς και η ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοσίας των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων.

Η εγκατάσταση για την Κατοικία είναι τριφασική.

3.8.1 ΥΛΙΚΑ
Κατά τις εργασίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα χρησιμοποιηθούν τα εξής υλικά:

1. Αγωγοί μετά θερμοπλαστικής μονώσεως, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΕΗ εντός πλαστικού σωλήνας από μπουάτ σε μπουάτ.
2. Πολύπλοκα αδιάβροχα καλώδια ΝΥΜ και ΝΥΑ.
3. Σωλήνες σπιράλ πλαστικοί κυλινδρικοί απλοί.
4. Σωλήνες πλαστικοί άκαμπτοι, ελάχιστης διατομής 1/2 '' .
5. Τα κυτία διακλαδώσεων θα είναι διάφορων σχημάτων.
6. Οι πίνακες διανομής θα είναι χωνευτοί εκ πλαστικής ύλης θα εντοιχισθούν δε σε κατάλληλη θέση του χωλ με αυτόματες ασφάλειες και ρελέ διαρροής
7. Όλοι οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα είναι μεγάλου πλήκτρου. Συνολική Αξία διακοπτικου Υλικού 200 Ευρώ

Τα λοιπά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι οπωσδήποτε εγκεκριμένα από την ΔΕΗ καθώς και οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας.

3.8.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
Δεν υπάρχουν Κοινόχρηστοι Χώροι.

3.8.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Η Κατοικία θα χωρισθεί σε τρία μέρη, όσοι και οι όροφοι. Ο κεντρικός πίνακας θα τοποθετηθεί στον όροφο του καθιστικού και θα εξυπηρετεί την σαλ/τρια, κουζίνα και το w.c, ο δεύτερος πίνακας θα τοποθετηθεί στον όροφο, ο τρίτος πίνακας θα τοποθετηθεί στην σοφίτα, θα εξαρτώνται και οι δυο από τον γενικό πίνακα και θα εξυπηρετούν δε αντίστοιχα τον όροφο και τη σοφίτα.

Σε όλους τους πίνακες θα τοποθετηθούν αυτόματες ασφάλειες, ρελέ διαρροής και ειδικές λυχνίες.

Θα υπάρχουν χωριστά κυκλώματα - ασφάλειες για την ηλεκτρική κουζίνα, το πλυντήριο, το boiler, την αντλία Θερμότητας και τον φωτισμό.

Κάθε υπνοδωμάτιο θα έχει τρεις ρευματοδότες μακριά από τον διακόπτη και φωτιστικό σημείο οροφής.
Στον χώρο του καθιστικού - τραπεζαρίας θα τοποθετηθούν μέχρι δυο φωτιστικά σημεία οροφής και μέχρι πέντε ρευματοδότες σε θέση που θα υποδείξει ο Ιδιοκτήτης.

Η κουζίνα θα έχει φωτιστικό σημείο οροφής, παροχή ηλεκτρικής κουζίνας, απορροφητήρα, πλυντηρίου πιάτων, ψυγείου και δυο ρευματοδότες στεγανούς πάνω από τον πάγκο. Το boiler και ο απορροφητήρας της κουζίνας, καθώς και όλα τα μικροϋλικά συνδέσεως αυτών, θα αγορασθούν από τον Ιδιοκτήτη, και εφόσον προσκομισθούν έγκαιρα στο Έργο θα τοποθετηθούν με μεριμνά του Κατασκευαστή.

Στον χώρο των εσωτερικών διαδρόμων (χωλ) θα υπάρχουν από ένα φωτιστικό σημείο οροφής.

Στις τουαλέτες και τα μπάνια θα υπάρχει παροχή για φωτιστικό σημείο πάνω από τη θέση του καθρέπτη, καθώς και παροχή για φωτιστικό σημείο στην οροφή ή στο πατάρι ή η στη στέγη. Εάν οι χώροι αυτοί δεν έχουν άμεσο επαρκή αερισμό θα υπάρχει και παροχή για ηλεκτρικό εξαεριστήρα. Ο εξαεριστήρας θα αγορασθεί από τον Ιδιοκτήτη, και εφόσον προσκομισθεί έγκαιρα στο Έργο θα τοποθετηθεί με μεριμνά του Κατασκευαστή.

Στη σοφίτα θα υπάρχει ένα φωτιστικά σημεία οροφής και δυο ρευματοδότες, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Ιδιοκτήτη.

Στο κλιμακοστάσιο της Κατοικίας, θα υπάρχουν ανάλογα φωτιστικά σημεία ανά τμήμα σκάλας (από επίπεδο σε επίπεδο), με διακόπτες alle - retour.

Στις οροφές ή στους τοίχους των εξωστών καθώς και πάνω από την είσοδο της Κατοικίας, θα υπάρχουν θέσεις για φωτιστικά σημεία με καλαίσθητο φωτιστικό σώμα που η δαπάνη βαρύνει τον Ιδιοκτήτη. Σε κάθε εξώστη της Κατοικίας και σε δύο σημεία στον περιβάλλοντα χώρο αυτής θα υπάρχει και μια παροχή ρεύματος με στεγανό ρευματοδότη.

3.8.4 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
Στην Κατοικία θα καταλήγει μια γραμμή τηλεφώνου πόλεως δύο ζευγών, η οποία αναχωρεί από τον κεντρικό κατανεμητή του συγκροτήματος με πέντε θέσεις παροχής σε κάθε διαμέρισμα.

Η κάθε θέση θα ορισθεί από τον Ιδιοκτήτη.

3.8.5 ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΛΗΨΕΩΣ
Το δίκτυο για την τηλεόραση είναι ξεχωριστό για κάθε Κατοικία.

Οι αγωγοί φτάνουν στη σοφίτα όπου έχει γινεί πρόβλεψη για την εγκατάστασή ατομικής κεραίας.

Η προμήθεια και η εγκατάστασή του συστήματος των κεραιών επιβαρύνει τον Ιδιοκτήτη.

Εγκαταστάσεις για τη λήψη του σήματος θα υπάρχουν σε κάθε επίπεδο της κάθε κατοικίας.3.9 ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η Κατοικία θα θερμαίνεται μέσω Αντλίας Θερμότητας με ατομική ενδοδαπέδια θέρμανση με κυκλοφορία θερμού ύδατος με αυτονομία για κάθε όροφο.

Η όλη εγκατάστασή θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη που έχει συνταχθεί από Μελετητή Μηχανολόγο Μηχανικό.

Το κόστος των Μηχανήματων και των Υλικών είναι υποχρέωση του Ιδιοκτήτη όπως και η τοποθέτησή τους.

3.9.1 ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Οι σωληνώσεις είναι από σκληρό PVC Ευρωπαϊκής εταιρίας, πιστοποιημένης κατά I.S.O. ειδικό για θερμάνσεις, με προστατευτικό σωλήνα σπιράλ.

Το δίκτυο περιλαμβάνει:
α. Χάλκινο συλλέκτη (κολεκτερ), σε κάθε όροφο
β. Σωλήνες τροφοδοσίας (κατακόρυφες στήλες)
γ. Τα εξαρτήματα (θερμοστάτης για κάθε όροφο, ηλεκτρονική βάνα για κάθε όροφο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία θέρμανσης για κάθε όροφο)

Επελέγη το σύστημα των σωλήνων PVC επειδή η κυκλοφορία του νερού παρουσιάζει μικρότερες τριβές (λιγότερες γωνίες) είναι αντικαταστάσιμοι σε περίπτωση βλάβης χωρίς επέμβαση στα δάπεδα ή τους τοίχους και τέλος δεν παρουσιάζει προβλήματα επικαθήσεων αλάτων.

Το όλο σύστημα έχει αυτοματισμούς, έτσι ώστε να υπάρχει αυτονομία θερμάνσεως σε κάθε όροφο.

3.9.2 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Η Θέρμανση είναι ενδοδαπέδια 2 επίπεδων στα δάπεδα επιφάνειας με προεγκατάσταση για Fank Oil στη σοφίτα, αναγκαίας για την θέρμανση του χώρου, υπολογισμένα έτσι ώστε να υπάρχει εσωτερική θερμοκρασία +22 βαθμοί Κελσίου, με εξωτερικοί -5. Η αγορά είναι υποχρέωση του Ιδιοκτήτη, όπως και η τοποθέτηση του.

3.9.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Προβλέπεται πλήρης ηλεκτρική εγκατάστασή για την αυτόματη λειτουργία του όλου συστήματος της κεντρικής θερμάνσεως.

3.9.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1. Θα θερμαίνονται όλοι οι χώροι της κατοικίας, ισογείου, ορόφου και σοφίτας.

2. Σε περίπτωση που κατά τις γενικές δοκιμές του συστήματος φανερωθούν ατέλειες, αυτές θα επιδιορθωθούν προ της παράδοσης των διηρημένων χωρών όποιος και εάν ήταν ο υπόχρεος της εγκατάστασης.3.10 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

Σχετικές διατάξεις περί εκτελέσεως αποχετευτικών έργων:

α. ΒΔ 13.5.36/ΦΕΚ 270 Α/36
β. Υπουργική εγκύκλιος 61800/20/11/37
γ. Υπουργική εγκύκλιος 122582/8/10/36
δ. Ισχύουσες διατάξεις ΓΟΚ
ε. Κανονισμός αποχετεύσεως του Δήμου Θέρμης

3.10.1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Οι αποχετεύσεις των ακάθαρτων υδάτων θα γίνουν με πλαστικούς σωλήνες (θερμοπλαστικές) Φ 100 για τα λουτρά και Φ 75 για τις κουζίνες 6ατ βαθέως τύπου αν προβλέπονται χωριστά, μετά των ειδικών τεμαχίων που συνοδεύουν τα κατακόρυφα και οριζόντια τμήματα (γωνίες, ταφ ,Υ ,κ.λ.π.). Τα οριζόντια τμήματα θα αποτελούνται από σωλήνες πλαστικούς Φ 120 6 ατ.

Τα τμήματα του δικτύου εντός εδάφους θα γίνουν με ειδικές σωλήνες πλαστικές 6 ατ ελληνικού εργοστασίου και πλαστικό μηχανοσίφωνα, θα καταλήγουν δε ανά τέσσερεις κατοικίες σε στεγανό βόθρο.

Οι κατακόρυφες στήλες θα αερίζονται με πλαστικούς σωλήνες Φ 100 που θα φθάνουν στο δώμα και θα εξέχουν από αυτό σε ύψος 1,00 Μ και στις οποίες θα ενώνεται το δίκτυο αερισμού σιφωνίων εκ πλαστικού Φ 75.

Τα σιφώνια όπου θα καταλήγουν οι αποχετεύσεις από λουτήρα, μπιντέ, νιπτήρα, πλυντήριο, θα είναι πλαστικά, ειδικού τύπου διαστάσεων 0,16Χ0,16Χο,16 καθώς και οι σωλήνες προσαγωγής των παραπάνω ειδών υγιεινής των οποίων οι διάμετροι γενικώς του δικτύου καθορίζονται υπό της Υδραυλικής Μελέτης του διπλωματούχου ΗΛΜ Μηχανικού.

Η σύνδεση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου της Κατοικίας μετά του δικτύου της πόλης θα γίνεται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα μέσω φρεατίου. Σε όλη την πορεία της ροής έως το δίκτυο ακάθαρτων της πόλεως θα υπάρχουν τουλάχιστον ένα σημείο ελέγχου και καθαρισμού.
3.10.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Η αποχέτευση των όμβριων υδάτων των εξωστών των οροφών θα γίνονται με υδρορροές εκ πλαστικού (χωνευτών ή εξωτερικών),οι οποίες θα καταλήγουν στον περιβάλλοντα χώρο της Κατοικίας.

Στους εξώστες και τοποθετούνται ειδικοί πλαστικοί συλλέκτες για την απαγωγή των όμβριων υδάτων.

Τα σιφώνια στους εξώστες καλύπτονται με σχάρες χρωμέ.

3.10.3 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ WC
Ο εξαερισμός των WC γίνεται με φυσικό ελκυσμό.


3.11 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Θα κατασκευασθούν εφ' όσον προβλέπονται από την εκδοθεισόμενη οικοδομική άδεια.
3.12 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εγκαταστάσεις.


3.13 ΔΑΠΕΔΑ

3.13.1 ΔΑΠΕΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Θα επενδυθεί με πλακίδια δαπέδου (Α! διαλογής), επισμαλτωμένα έγχρωμα, αξίας έως 10,00 Ε/μ2 (τιμή μαρκε με ΦΠΑ και τοποθέτηση).
Ειδικες Διαστάσεις χρεώνεται έξτρα η τοποθέτηση τους
3.13.2. ΔΑΠΕΔΑ ΣΟΦΙΤΑΣ
Θα επενδυθεί με πλακίδια δαπέδου, (Α! διαλογής), επισμαλτωμένα, έγχρωμα, αξίας έως 10,00 Ε/μ2 (τιμή μαρκε με ΦΠΑ και τοποθέτηση). Ειδικες Διαστάσεις χρεώνεται έξτρα η τοποθέτηση τους
Τα πλακίδια είναι εισαγωγής, Ιταλικά ή Ισπανικά.

3.13.3. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
Θα επενδυθούν με μάρμαρο Καβάλας έως 10,00 Ε/μ2 (τιμή μαρκε με ΦΠΑ και τοποθέτηση). Ειδικες Διαστάσεις χρεώνεται έξτρα η τοποθέτηση τους Από το ίδιο μάρμαρο θα κατασκευασθούν και τα σκαλομέρια. Το πάτημα θα είναι πάχους 3 εκ., με μουρέλο, το δε ρίχτι πάχους 2 εκ. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αλλού μάρμαρου, επιλογής του ιδιοκτήτη ίσης αξίας με τα προαναφερθέντα.

3.13.4. ΔΑΠΕΔΑ ΟΡΟΦΟΥ
Θα επενδυθούν με πλακίδια δαπέδου, (Α! διαλογής), επισμαλτωμένα, έγχρωμα αξίας έως 10,00 Ε/μ2 (τιμή μαρκε με ΦΠΑ και τοποθέτηση). Ειδικες Διαστάσεις χρεώνεται έξτρα η τοποθέτηση τους
Τα πλακίδια θα είναι εισαγωγής, Ιταλικά ή Ισπανικά.

3.13.5. ΛΟΥΤΡΑ – ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Σε ύψος έσω 2,40 των τοίχων θα γίνει επένδυση με πλακίδια (Α! διαλογής ) επισμαλτωμένα, έγχρωμα, αξίας έως 10,00 Ε/μ2 (τιμή μαρκε με ΦΠΑ και τοποθέτηση). Ειδικες Διαστάσεις χρεώνεται έξτρα η τοποθέτηση τους

Τα δάπεδα των μπάνιων και των τουαλετών είναι δυνατόν να έχουν τα πλακίδια δαπέδων των γειτονικών χωρών ή άλλα μικρότερών διαστάσεων.

3.13.6. ΕΞΩΣΤΕΣ
Θα διαστρωθούν με κεραμικά πλακίδια, αντιολησθηρά, ειδικά για εξωτερικούς χώρους, αξίας έως 10,00 Ε/μ2 (τιμή μαρκε με ΦΠΑ και τοποθέτηση). Ειδικες Διαστάσεις χρεώνεται έξτρα η τοποθέτηση τους Επίσης θα τοποθετηθεί μαρμάρινη μπαλκονοποδιά.

3.13.7. ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Περιμετρικά της Κατοικίας και σε πλάτος 50,00 εκ. για τις πλάγιες και οπίσθιες πλευρές και 100,00 εκ για τις προσόψεις, θα διαστρωθεί σχιστόλιθος Καβάλας αξίας 5 Ευρώ με ΦΠΑ και τοποθέτηση. Ειδικες Διαστάσεις η αλλο υλικο χρεώνεται έξτρα και το υλικο και η τοποθέτηση τους
Το ίδιο υλικό (σχιστολιθος Καβαλας) θα χρησιμοποιηθεί για τις οδούς κυκλοφορίας των πεζών εντός του οικοπέδου, από τις εισόδους έως την Κατοικία, καθώς και στις ανοικτές θέσεις στάθμευσης εντός του οικοπέδου.

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, καθώς και στους εξώστες στις ενώσεις των δαπέδων μετά των τοίχων, θα τοποθετηθούν σοβατεπιά από πλακάκι, ίδιο με αυτού των δαπέδων εντος της κατοικιας,


3.14 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

3.14.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΕΞΩΘΥΡΕΣ-ΕΣΩΘΥΡΕΣ
Οι εσωτερικές θύρες θα είναι από ξυλεία M.D.F., έχοντας στις όψεις σχέδια παντογράφου. Η κάσα θα είναι από MDF, διατομής πάχους 4 εκ. και πλάτους όσο το πάχος του τοίχου του ανοίγματος για το οποίο θα προορίζεται. Η ανάρτηση των θυρόφυλλων επί των κασών θα γίνεται με δυο πόρτα δελλες, θα είναι δε εφοδιασμένα με κλειδαριές χωνευτές απλές, μετά χειρολαβής αξίας 15,00 Ε ανά τεμάχιο. Αξία κάθε θύρας 150 Ευρώ με ΦΠΑ και τοποθέτηση.

Τα μπασκιά θα είναι από MDF.

Οι εσωτερικές ως άνω θύρες είναι δυνατόν και κατά την επιλογή του Ιδιοκτήτη να κατασκευάζονται τζαμωτές μετά υαλοπίνακα εγχώριου τύπου διαμαντέ ή άλλου παρεμφερούς εις σχέδιο της εκλογής του Ιδιοκτήτη, με επιβάρυνση του Ιδιοκτήτη.

Η εξώθυρα της Κατοικίας θα είναι θωρακισμένη με επένδυση αλουμίνιου. Θα είναι εφοδιασμένη με κλειδαριά ασφάλειας και χειρολαβή άριστης ποιότητας, θα φέρει δε οφθαλμό αναγνωρίσεως επισκέπτου. Αξία 500 Ευρώ με ΦΠΑ και τοποθέτηση.

Οι διαστάσεις όλων των ανωτέρω θυρών θα καθορίζονται από την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη (εγκεκριμένων υπό ΠΓΘ). Για κάθε αλλαγή στις διαστάσεις των θυρών αυτών που θα γίνεται εις βάρος ωφέλιμου χώρου απαιτείται η έγκριση του επιβλέποντος.

3.14.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΡΟΛΛΑ
Όλα τα εξωτερικά κουφώματα των όψεων είναι ΚΒΕ η αλλης παρομοιας συνθετικά, ενεργειακά και θα κατασκευασθούν από προτεινόμενο συνθετικό προφίλ
σε διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια των κατόψεων - όψεων της Κατοικίας ανοιγμένα – ανακλινόμενα ή άλλης παρόμοιας Εταιρίας με τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά πάντα από τον ίδιο Προνηθευτη. Ο τρόπος λειτουργίας των ανοιγμάτων επιλέγεται από τον επιβλέποντα μηχανικό, ώστε να προκύπτει λειτουργία του εσωτερικού χώρου. Το χρώμα είναι γκρι ή ανάλογα με τα α αρχιτεκτονικά σχέδια.

Οι υαλοπίνακες είναι Ευρωπαϊκοί, διπλοί, διαυγείς και άνευ ελαττωμάτων σύμφωνα με την μελέτη θερμομόνωσης - ηχομόνωσης ( 4-16-4.).

Τα στόρια είναι από φυλλαράκια αλουμινίου, ίδιου χρώματος με τα κουφώματα που θα τοποθετούνται κατά μήκος του τοίχου.

Σημειώνεται εδώ ότι στις παρειές των ανοιγμάτων δεν τοποθετούνται λαμπάδες μάρμαρων. Πάντα όμως τοποθετείται, στα παράθυρα, μαρμάρινο κατωκάσι.
Δεν είναι στις υποχρεώσεις του Κατασκευαστή η προμήθεια και εγκατάσταση Σιτων.

3.15 ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΩΝ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
Δεν έχει υποχρέωση Κατασκευής είτε Επίπλου Κουζινας είτε Ιματιοθηκες και χωνευτες Ντουλαπες Κατασκευαστής
3.16 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα κάγκελα όπου τοποθετηθούν εκτός από τα τζάμια που θα είναι όλα triplex θα είναι απο αλουμινίο με κουπαστη.


3.17 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΓΥΨΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

3.17.1 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

3.17.1.1 ΧΩΡΟΙ ΣΟΦΙΤΑΣ
Όλοι οι χώροι της σοφίτας συμπεριλαμβανομένου του κλιμακοστάσιου θα χρωματισθούν δια υδροχρώματος όπως και οι τοίχοι τυχόν αποθήκης, που θα υδροχρωματισθούν, με υδρόχρωμα Ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών χρωμάτων.

3.17.1.2 ΧΩΡΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Οι οροφές θα χρωματισθούν δια υδροχρώματος.

Οι τοίχοι των χωρών υποδοχής και διαβίωσης, καθώς και η κουζίνα, αφού σπατουλαρισθούν σε τρεις στρώσεις, θα βάφουν με πλαστικό χρώμα Ελληνικής βιομηχανίας χρωμάτων.

Το κλιμακοστάσιο, που οδηγεί στον όροφο θα βαφεί δια πλαστικού χρώματος της αυτής ποιότητας.

3.17.1.3 ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΟΥ
Ο διάδρομος, και οι χώροι των υπνοδωματίων θα χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα, οι δε οροφές όλης της Κατοικίας θα χρωματιστούν με υδρόχρωμα. Θα γίνεται διαχωρισμός των τόνων των χρωμάτων από τοίχο σε οροφή καθ’ όλο το μήκος της συναντήσεως τοίχου - οροφής.

3.17.1.4 ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σε προβλεπόμενες από την Άδεια Δόμησης κατασκευές (εκ σιδηρού) (κιγκλιδώματα, θύρες) κ.λ.π. θα χρωματισθούν δια ριπολίνης αφού πρώτα μινιαρισθούν και στοκαρισθούν με σιδηρόστοκο, σε χρώματα επιλεγμένα αποκλειστικα από τον Κατασκευαστή
3.17.1.5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΨΕΩΝ
Οι χρωματισμοί των όψεων θα είναι πάντοτε εκλογής του Επιβλέποντος Μηχανικού και σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική μελέτη της Κατοικίας.

Προβλεπόμενα υλικά, μπετονόχρωμα επί εμφανών σκυροδεμάτων αλλά και επί επιχρισμάτων. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι πρώτης ποιότητας για άψογη εμφάνιση της Κατοικίας, Ελληνικής βιομηχανίας χρωμάτων.

3.17.1.6 ΓΥΨΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
Στις μπαλκονόθυρες και στα παράθυρα δεν προβλέπονται κουρτινιέρες (γυψοσανίδες).

3.18 ΤΖΑΚΙΑ
Στις υποχρεώσεις του Κατασκευαστή δεν περιλαμβάνεται ουτε η αγορά ουτε η εξωτερική επένδυση του τζακιού.


3.19 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Πάντοτε τα λουτρά θα κατασκευάζονται στις προβλεπόμενες διαστάσεις από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Κάθε λουτρό θα περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη υγιεινής.

1. Θα τοποθετηθεί, κτισθεί, συνδεθεί μπανιερα, χαλύβδινη ή ακρυλική, λευκή, διαστάσεων πλάτους 70 εκ. μήκους δε αναλόγως του χώρου και θα συνδεθεί με πλαστική σωλήνα 6 atu με το σιφώνιο δαπέδου (ΝΟ 9).

2. Στη θέση της μπανιέρας θα τοποθετηθεί θερμομικτική μπαταρία με καταιονιστήρα (τηλέφωνο) για την ανάμειξη θερμού και ψυχρού ύδατος. Γενικά όλες οι μπαταρίες θα είναι θερμομικτικές, επιχρωμιωμένες με βαλβίδα απορροής.

3. Νιπτήρας.

4. Λεκάνη με καζανάκι πλύσεως λεκάνης χαμηλής πιέσεως, καθώς και καπάκι.

5. Υπάρχει η δυνατότητα στα είδη υγιεινής, άλλης σειράς μικρότερων διαστάσεων, για οικονομία χώρου. Η μπαταρία νιπτήρος θα είναι θερμομικτική, επιχρωμιωμένη, με βαλβίδα απορροής.

Τα παραπάνω αναφερθέντα είδη υγιεινής, καθώς και βρύσες, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από είδη άλλων εταιριών, αλλά πάντοτε όχι μικρότερης αξίας από τα αναφερθέντα.

Συνολική Αξία κάθε Τουαλέτας 300 Ευρώ με ΦΠΑ με υποχρέωση του Κατασκευαστή να τα τοποθετήσει.

Ειδικες Κατασκευες οπως χτιστες ντουζιερες,, μονωσεις, χτιστοι πάγκοι, επενδύσεις γυψοσανιδας και πλακιδίων είτε προσωπικες παρεμβασεις διαμορφωσης του Αγοραστη στους χωρους ιδιοκτησιας του δεν είναι υποχρέωση του Κατασκευαστή και δεν φερει απολυτως καμμία Κατασκευαστικη η νομική ευθύνη για αστοχία υλικών η εργασία η οποία έγινε κατ εντολή του αγοραστή και με αποκλειστικη ευθύνη του ειτε κατα την κατασκευη ειτε μετα απο αυτην

3.20 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο περιβάλλοντας την Κατοικία χώρος θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα προβλεπόμενα Αρχιτεκτονικά σχέδια.
Το κοστος Διαμόρφωσης είναι υποχρέωση του Αγοραστή
Γενικώς το όλο συγκρότημα θα κατασκευάζεται με όλους τους κανόνες της οικοδομικής τέχνης, με καινούργια και δόκιμα υλικά από άριστο και πεπειραμένο προσωπικό, για την αρίστη και άψογη εμφάνιση του συγκροτήματος, τόσο από άποψη αισθητικής όσο και λειτουργικής.

Θα καταβάλλεται προσπάθεια για την σωστή τοποθέτηση και εναρμόνιση του συγκροτήματος στον περιβάλλοντα χώρο, και όλες οι εργασίες θα εκτελούνται επιμελώς.

Το οικόπεδο θα περιφραχθεί ως και μόνο όπου ορίζει η Άδεια, εφόσον δεν υπάρχει περίφραξη από τα όμορα οικόπεδα, η δε περίφραξη θα αποτελείται ανάλογα με τη θέση από μεταλλικό κιγκλίδωμα αλλά και τμήμα σκυροδέματος στο κάτω μέρος.

Στις προσόψεις των περιφράξεων θα αφεθούν δίοδοι για τη διέλευση των πεζών. Θα γίνει δε οριοθέτηση των θέσεων σταθμεύσεων των οχημάτων, των ιδιοκτήτων, αλλά και των διελεύσεων των πεζών.

Στις εισόδους πεζών που θα αφεθούν στην περίφραξη Μεζονέτας η Μονοκατοικιας θα εγκατασταθεί Πόρτα εισόδου με κλειδαριά και παροχή ρεύματος για συσκευή θυροτηλέφωνου, ο χειρισμός των οποίων θα γίνεται από την Κατοικία.
Το κοστος θυροτηλέφωνου η θυροτηλεόρασης επιβαρυνει τον αγοραστή
Δια της παρούσης συμφωνείται ότι κάθε κατασκευή υπερβαίνουσα τις προδιάγραφες της εδώ περιγραφόμενης κατασκευής, θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη (αγοραστή) κατά το ποσόν της υπερβάσεως.

To μικτό ύψος των οροφών θα είναι 3 μ.3.21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Δεν υπάρχει σε Μεζονέτες η Μονοκατοικίες υπάρχει ομως σε Πολυκατοικίες η οπου υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

4.1 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εάν ο Ιδιοκτήτης επιθυμεί να αλλάξει ή να βελτιώσει την κατασκευή του Κατοικίας θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγκαίρως στον Κατασκευαστή.

Ο επιβλέπων Μηχανικός θα κρίνει ποιες τροποποιήσεις είναι δυνατόν να γίνουν χωρίς να προξενήσει βλάβη στην στατική ισορροπία ή στη λειτουργία και την αισθητική της κατασκευής, καθώς και την ενόχληση των γειτονικών κατοικιών.

Όλοι οι υγροί χώροι (λουτρά ,WC, κουζίνες κ.λ.π.) με τις αναγκαίες σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης θα γίνουν σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και καμία τροποποίηση δεν θα γίνει πάρα μόνον μετα από την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα Μηχανικού.

Γενικά οποία τροποποίηση ζητηθεί και κριθεί, ευλόγως αιτιολογημένα, μη επιτρεπτή από τον Επιβλέποντα Μηχανικό δεν κατασκευάζεται.

Για την εφαρμογή λοιπόν των προαναφερθέντων, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

- Σε λογικό χρόνο πριν από την έναρξη των εργασιών, ειδοποιείται ο Ιδιοκτήτης για να ορίσει ποιες τροποποιήσεις ή αλλαγές ζητά.
- Συντάσσεται έγγραφο στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες αυτές και συμφωνείται η τυχόν πρόσθετη τιμή τους και για τις οποίες εκδίδεται ανάλογο παραστατικό.
-Εφ' όσον πρόκειται για εργασίες προσθηκών και αλλαγών, η αξία των εργασιών προκαταβάλλεται στον Κατασκευαστή με την εκάστοτε έκδοση τιμολογίου, σε αντίθεση με τις εργασίες τροποποιήσεων, των οποίων η αξία, αφού συμφωνηθεί, μπορεί να καταβληθεί έως την παράδοση της Κατοικίας πάλι με την έκδοση ανάλογου παραστατικού.

Πάντως αν δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τον χρόνο της παράδοσης της κατοικίας τέτοιες υποχρεώσεις, ο Κατασκευαστής με βάση την παρούσα Συγγραφή μπορεί να αρνηθεί την παράδοση.
Οι προαναφερόμενες εργασίες εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από τα συνέργεια του Κατασκευαστή για την αποφυγή προστρίβων και διενέξεων, εκτός από εργασίες διακοσμήσεων κουζινών, κατασκευής επίπλων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Ο Κατασκευαστής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων και τις υπηρεσιών που εκτελούνται είτε από εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του είτε από εξωτερικα Συνεργεία ακομα και για τον χρονο παραδοσης.
Ως τέτοιοι νοούνται ολοι οι προμηθευτές εξοπλισμου, πλακιδίων, επίπλων κουζίνας και ιματιοθηκών, μηχανημάτων θέρμανσης – ψύξης, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενεργειακων εστιων, εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, ειδικών κατασκευών, ειδών υγιεινής, διαφόρων εσωτερικων επενδύσεων γυψοσανιδας, μονωτικών υλικών και ειδικά για εργασιες που έγιναν ειτε πριν ειτε και μετά την παράδοση του ακινήτου.

4.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ
Ο κανονισμός τιμών για νέες εργασίες καθώς και για τις τροποποιήσεις, θα γίνεται με τις τρέχουσες τιμές, είτε πρόκειται για νέες εργασίες, είτε για καταργούμενες.

Σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης θελήσει να προμηθευτεί υλικά από άλλους μη συνεργαζόμενους με τον Κατασκευαστή, ο Κατασκευαστής αφαιρεί την αξια τους στην παράδοση του Ακίνητου από την υπολοιπομενο τίμημα και εφοσον έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί στο όνομα του τα ανάλογα παραστατικά αλλοιως αφαιρειται μαζι με την αξια και το ΦΠΑ που τους αναλογει.

4.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Η προμήθεια,η διαδικασία απόκτησης και η εγκατάσταση των παρακάτω υλικών και έξοδα συμβολαίων βαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη και γίνεται μόνο στον Συμβολαιογράφο του Κατασκευαστή

Ηλεκτρολογικά Σχεδια, Χελώνες ΔΕΗ κατοικιών και κοινοχρήστων
Συμβόλαια ΔΕΗ, Ηλεκτρολογικά Σχέδια Κατοικίας και κοινοχρήστων
Μετρητές νερού και συμβόλαια ύδρευσης Κατοικίας και κοινοχρήστων
Ατομική κεραία τηλεοράσεως και δορυφορική
Φωτοβολταϊκά Στέγης, inverter και παροχικά Καλώδια
Αντλία Θερμότητας Ενεργειακη Εστια, όπως περιγράφεται στην Μηχανολογική Μελέτη εναρμονισμένη κατά ΚΕΝΑΚ
Ηλιακός, μπόιλερ και Fank Oil οροφής.
Απορροφητήρας κουζίνας, η ακομα και εξαεριστήρας μπάνιου


4.4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
Με το πέρας των εργασιών και την εξόφληση των δαπανών των επί μέρους εργασιών αλλαγών - τροποποιήσεων και προσθηκών, γίνεται η παράδοση της Κατοικίας στον Ιδιοκτήτη.

Κατά την παράδοση ο Κατασκευαστής οφείλει να δώσει στον αγοραστή εφοσον ο τελευταιος τον έχει εξοφλήσει πληρως τα εξής:
1. Θεωρημένη δήλωση Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δαπάνη η οποία επιβαρύνει τον αγοραστή
2. Έντυπο με τον αριθμό του ΟΥΘ για τη σύνδεση είναι υποχρέωση του Αγοραστή
3. Βεβαίωση του Δήμου για την καθαρή επιφάνεια του διηρημένου χώρου και
4. Οτιδήποτε επιπλέον περιγράφεται στην παράγραφο 4.5.

4.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Σε συμπλήρωση ή και κατά παρέκκλιση των οριζόμενων προηγούμενα, ο Κατασκευαστής, στα πλαίσια ειδικών εγγράφων συμφωνιών μπορεί σ αυτούς τους ορους να συμπεριλάβει, να συμψηφίσει η να αφαιρέσει ότι έχει από κοινού συμφωνηθεί με τον Αγοραστή.
2. Ο Αγοραστης πρέπει να Προμηθευθεί και εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή της Κατοικίας εάν πρόκειται για Μονοκατοικία η Μεζονέτα, ισχύος ως η Άδεια ορίζει.
3. Δεν ειναι Υποχρέωση του Κατασκευαστή να Προμηθευθεί και εγκαταστήσει πλήρη Καλωδίωση Συστηματος Ασφαλειας κοστος το οποιο επιβαρυνει αποκλειστικα τον καθε Ιδιοκτητη
4. Δεν ειναι Υποχρέωση του Κατασκευαστη να Προμηθευθεί και εγκαταστήσει πλήρη Καλωδίωση Κλειστου Κυκλώματος Ασφαλείας κοστος το οποιο επιβαρυνει αποκλειστικα τον καθε Ιδιοκτητη.
5. Ο Κατασκευαστής θα Εκδόσει Πιστοποιητικό Α+ Ενεργειακής Κλάσης της Κατοικίας το κοστος του οποίου θα επιβαρυνει τον εκάστοτε αγοραστή του Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Επισήμανση
Ο Χρονος παραδοσης των Κατοικιων παρατεινεται για ισο χρονο καθυστερησης εργασιων που εγιναν απο τον Αγοραστη η για καθυστερηση προιοντων η για καθυστερηση αποπληρωμης και καθυστερηση συνολικης διαδικασιας
Η Εταιρία μας δύναται να ακυρώσει Προτεινόμενα Συμβόλαια Πωλησης Ακινήτων μας εάν αυτά δεν υπογραφονται αποκλειστικα λόγω νομιμοποιητικών εγγράφων ως Νομικο Προσωπο και λόγω τίτλων ιδιοκτησιας στον Προτεινομενο από εμας Συμβολαιογράφο γιατί εκεί έχουν συστηθεί και εχουν υπογραφει ολες οι απαιτουμενες πράξεις .
....................................

3.17.1.4 ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σε προβλεπόμενες από την Άδεια Δόμησης κατασκευές (εκ σιδηρού) (κιγκλιδώματα, θύρες) κ.λ.π. θα χρωματισθούν δια ριπολίνης αφού πρώτα μινιαρισθούν και στοκαρισθούν με σιδηρόστοκο, σε χρώματα επιλεγμένα αποκλειστικα από τον Κατασκευαστή

3.17.1.5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΨΕΩΝ
Οι χρωματισμοί των όψεων θα είναι πάντοτε εκλογής του Επιβλέποντος Μηχανικού και σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική μελέτη της Κατοικίας.

Προβλεπόμενα υλικά, μπετονόχρωμα επί εμφανών σκυροδεμάτων αλλά και επί επιχρισμάτων. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι πρώτης ποιότητας για άψογη εμφάνιση της Κατοικίας, Ελληνικής βιομηχανίας χρωμάτων.

3.17.1.6 ΓΥΨΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
Στις μπαλκονόθυρες και στα παράθυρα δεν προβλέπονται κουρτινιέρες (γυψοσανίδες).

3.18 ΤΖΑΚΙΑ
Στις υποχρεώσεις του Κατασκευαστή δεν περιλαμβάνεται ουτε η αγορά ουτε η εξωτερική επένδυση του τζακιού.


3.19 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Πάντοτε τα λουτρά θα κατασκευάζονται στις προβλεπόμενες διαστάσεις από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Κάθε λουτρό θα περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη υγιεινής.

1. Θα τοποθετηθεί, κτισθεί, συνδεθεί ντουζιερα η μπανιερα, χαλύβδινη ή ακρυλική, λευκή, διαστάσεων πλάτους 70 εκ. μήκους δε αναλόγως του χώρου και θα συνδεθεί με πλαστική σωλήνα 6 atu με το σιφώνιο δαπέδου (ΝΟ 9).

2. Στη θέση της μπανιέρας θα τοποθετηθεί θερμομικτική μπαταρία με καταιονιστήρα (τηλέφωνο) για την ανάμειξη θερμού και ψυχρού ύδατος. Γενικά όλες οι μπαταρίες θα είναι θερμομικτικές, επιχρωμιωμένες με βαλβίδα απορροής.

3. Νιπτήρας.

4. Λεκάνη με καζανάκι πλύσεως λεκάνης χαμηλής πιέσεως, καθώς και καπάκι.

5. Υπάρχει η δυνατότητα στα είδη υγιεινής, άλλης σειράς μικρότερων διαστάσεων, για οικονομία χώρου. Η μπαταρία νιπτήρος θα είναι θερμομικτική, επιχρωμιωμένη, με βαλβίδα απορροής. .

Τα παραπάνω αναφερθέντα είδη υγιεινής, καθώς και βρύσες, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από είδη άλλων εταιριών, αλλά πάντοτε όχι μικρότερης αξίας από τα αναφερθέντα.

Συνολική Αξία κάθε Τουαλέτας 300 Ευρώ με ΦΠΑ με υποχρέωση του Κατασκευαστή να τα τοποθετήσει.

Ειδικες Κατασκευες οπως χτιστες ντουζιερες, χτιστοι πάγκοι, επενδύσεις γυψοσανιδας και πλακιδίων είτε προσωπικες παρεμβασεις διαμορφωσης του Αγοραστη στους χωρους ιδιοκτησιας του δεν είναι υποχρέωση του Κατασκευαστή και δεν φερει απολυτως καμμία Κατασκευαστικη η νομική ευθύνη για αστοχία υλικών η εργασία η οποία έγινε κατ εντολή του αγοραστή και με αποκλειστικη ευθύνη του

3.20 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο περιβάλλοντας την Πολυκατοικίασ χώρος θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα προβλεπόμενα Αρχιτεκτονικά σχέδια.
Το κοστος Φυτευσης είναι υποχρέωση του Αγοραστή
Γενικώς το όλο συγκρότημα θα κατασκευάζεται με όλους τους κανόνες της οικοδομικής τέχνης, με καινούργια και δόκιμα υλικά από άριστο και πεπειραμένο προσωπικό, για την αρίστη και άψογη εμφάνιση του συγκροτήματος, τόσο από άποψη αισθητικής όσο και λειτουργικής.

Θα καταβάλλεται προσπάθεια για την σωστή τοποθέτηση και εναρμόνιση του συγκροτήματος στον περιβάλλοντα χώρο, και όλες οι εργασίες θα εκτελούνται επιμελώς.

Το οικόπεδο θα περιφραχθεί ως και μόνο όπου ορίζει η Άδεια, εφόσον δεν υπάρχει περίφραξη από τα όμορα οικόπεδα, η δε περίφραξη θα αποτελείται απο τμήμα σκυροδέματος στο κάτω μέρος μεχρι 1 μ υψος.

Στις προσόψεις των περιφράξεων θα αφεθούν δίοδοι για τη διέλευση των πεζών. Θα γίνει δε οριοθέτηση των θέσεων σταθμεύσεων των οχημάτων, των ιδιοκτήτων, αλλά και των διελεύσεων των πεζών.

Στις εισόδους πεζών θα αφεθει προσβαση στην κεντρικη Εισοδο οπου θα εγκατασταθεί Πόρτα εισόδου Θωρακισμενη με επενδυση Αλουμινιου με κλειδαριά και παροχή ρεύματος με συσκευή θυροτηλεορασης
μονο σε Ποκυκατοικια, ο χειρισμός των οποίων θα γίνεται από την κάθε Κεντρικη Εισοδο.
Το κοστος θυροτηλεόρασης επιβαρυνει τον Κατασκευαστη.
Δια της παρούσης συμφωνείται ότι κάθε κατασκευή υπερβαίνουσα τις προδιάγραφες της εδώ περιγραφόμενης κατασκευής, θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη (αγοραστή) κατά το ποσόν της υπερβάσεως.

To μικτό ύψος των οροφών θα είναι 3 μ.

Ο Ανελκυστηρας εκτος Πολυκατοικιας σε όλα τα επιπεδα και τα Φωτοβολταικα Πανελ είναι υποχρεωση αγορας και τοποθετησης του εκαστοτε -ιδιοκτητη και τοποθετουνται με μεριμνα του Κατασκευαστη εκτος και εάν υπαρχει διαφορετικη Εγγραφη Συμφωνια.

3.21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Ότι οριζεται από την Συσταση με τις τυπικες Υποχρεωσεις και Δικαιωματα που απορρεουν από αυτην.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

4.1 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εάν ο Ιδιοκτήτης επιθυμεί να αλλάξει ή να βελτιώσει την κατασκευή του Κατοικίας θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγκαίρως στον Κατασκευαστή.

Ο επιβλέπων Μηχανικός θα κρίνει ποιες τροποποιήσεις είναι δυνατόν να γίνουν χωρίς να προξενήσει βλάβη στην στατική ισορροπία ή στη λειτουργία και την αισθητική της κατασκευής, καθώς και την ενόχληση των γειτονικών κατοικιών.

Όλοι οι υγροί χώροι (λουτρά ,WC, κουζίνες κ.λ.π.) με τις αναγκαίες σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης θα γίνουν σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και καμία τροποποίηση δεν θα γίνει πάρα μόνον μετα από την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα Μηχανικού.

Γενικά οποία τροποποίηση ζητηθεί και κριθεί, ευλόγως αιτιολογημένα, μη επιτρεπτή από τον Επιβλέποντα Μηχανικό δεν κατασκευάζεται.

Για την εφαρμογή λοιπόν των προαναφερθέντων, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

- Σε λογικό χρόνο πριν από την έναρξη των εργασιών, ειδοποιείται ο Ιδιοκτήτης για να ορίσει ποιες τροποποιήσεις ή αλλαγές ζητά.
- Συντάσσεται έγγραφο στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες αυτές και συμφωνείται η τυχόν πρόσθετη τιμή τους και για τις οποίες εκδίδεται ανάλογο παραστατικό.
-Εφ' όσον πρόκειται για εργασίες προσθηκών και αλλαγών, η αξία των εργασιών προκαταβάλλεται στον Κατασκευαστή με την εκάστοτε έκδοση τιμολογίου, σε αντίθεση με τις εργασίες τροποποιήσεων, των οποίων η αξία, αφού συμφωνηθεί, μπορεί να καταβληθεί έως την παράδοση της Κατοικίας πάλι με την έκδοση ανάλογου παραστατικού.

Πάντως αν δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τον χρόνο της παράδοσης της κατοικίας τέτοιες υποχρεώσεις, ο Κατασκευαστής με βάση την παρούσα Συγγραφή μπορεί να αρνηθεί την παράδοση.

Οι προαναφερόμενες εργασίες εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από τα συνέργεια του Κατασκευαστή για την αποφυγή προστρίβων και διενέξεων, εκτός από εργασίες διακοσμήσεων κουζινών, κατασκευής επίπλων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Ο Κατασκευαστής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων και τις υπηρεσιών που εκτελούνται κατ εντολη του Αγοραστη είτε από εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του είτε από εξωτερικα Συνεργεία ακομα και για τον χρονο παραδοσης.
Ως τέτοιοι νοούνται ολοι οι προμηθευτές εξοπλισμου, πλακιδίων, επίπλων κουζίνας και ιματιοθηκών, μηχανημάτων θέρμανσης – ψύξης, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενεργειακων εστιων, εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, ειδικών κατασκευών, ειδών υγιεινής, διαφόρων εσωτερικων επενδύσεων γυψοσανιδας, μονωτικών υλικών και ειδικά για εργασιες που έγιναν ειτε πριν ειτε και μετά την παράδοση του ακινήτου.

4.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ
Ο κανονισμός τιμών για νέες εργασίες καθώς και για τις τροποποιήσεις, θα γίνεται με τις τρέχουσες τιμές, είτε πρόκειται για νέες εργασίες, είτε για καταργούμενες.

Σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης θελήσει να προμηθευτεί υλικά από άλλους μη συνεργαζόμενους με τον Κατασκευαστή, ο Κατασκευαστής τα αφαιρεί στην παράδοση του Ακίνητου από την υπολοιπομενο τίμημα και εφοσον έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί στο όνομα του τα ανάλογα παραστατικά

4.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Η προμήθεια,η διαδικασία απόκτησης και η εγκατάσταση των παρακάτω υλικών όπως και τα έξοδα συμβολαίων που προκυπτουν από Συμβολαιο που γίνεται μόνο στον Συμβολαιογράφο του Κατασκευαστή βαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη

Ηλεκτρολογικά Σχεδια, Χελώνες ΔΕΗ κατοικιών και κοινοχρήστων
Συμβόλαια ΔΕΗ, Ηλεκτρολογικά Σχέδια Κατοικίας και κοινοχρήστων
Μετρητές νερού και συμβόλαια ύδρευσης Κατοικίας και κοινοχρήστων
Ιnverter, παροχικά Καλώδια και Φακελλος στην ΔΕΗ για net Metering
Αντλία Θερμότητας όπως περιγράφεται στην Μηχανολογική Μελέτη εναρμονισμένη κατά ΚΕΝΑΚ
Ηλιακός, μπόιλερ και Kλιματιστικο στο Δωμα.
Απορροφητήρας κουζίνας, εξαεριστήρας μπάνιου


4.4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
Με το πέρας των εργασιών και την εξόφληση των δαπανών των επί μέρους εργασιών αλλαγών - τροποποιήσεων και προσθηκών, γίνεται η παράδοση της Κατοικίας στον Ιδιοκτήτη.

Κατά την παράδοση ο Κατασκευαστής οφείλει να δώσει στον αγοραστή εφοσον ο τελευταιος τον έχει εξοφλήσει πληρως τα εξής:
1. Θεωρημένη δήλωση Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δαπάνη η οποία επιβαρύνει τον αγοραστή
2. Έντυπο με τον αριθμό του ΟΥΘ για τη σύνδεση είναι υποχρέωση του Αγοραστή
3. Βεβαίωση του Δήμου για την καθαρή επιφάνεια του διηρημένου χώρου και
4. Οτιδήποτε επιπλέον περιγράφεται στην παράγραφο 4.5.

4.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Σε συμπλήρωση ή και κατά παρέκκλιση των οριζόμενων προηγούμενα, ο Κατασκευαστής, στα πλαίσια ειδικών εγγράφων συμφωνιών μπορεί σ αυτούς τους ορους να συμπεριλάβει, να συμψηφίσει η να αφαιρέσει ότι έχει από κοινού συμφωνηθεί με τον Αγοραστή.
2. Ο Ανελκυστηρας σε Πολυκατοικια είναι υποχρεωση του Κατασκευαστη εκτος και εάν υπαρχει άλλη εγγραφη Συμφωνια.
3. Δεν ειναι Υποχρέωση του Κατασκευαστή να Προμηθευθεί και να εγκαταστήσει πλήρη Καλωδίωση Συστηματος Ασφαλείας.
4. Το Πιστοποιητικό Α+ Ενεργειακής Κλάσης της Κατοικίας επιβαρυνει τον εκάστοτε αγοραστή του Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
5.Φωτοβολταικα Πανελ χωρητικοτητας ως η Αδεια οριζει σε Πολυκατοικια
Επισήμανση
Η Εταιρία μας δύναται να καθυστερησει την Παραδοση του ακινητου ειτε απο υπαιτιοτητα του Αγοραστη ειτε απο καθυστερηση υλικων ειτε απο καθυστερηση αποπληρωμης βασει συμβολαιου, για αναλογο χρονο η να ακυρώσει Προτεινόμενα Συμβόλαια Πωλησης Ακινήτων μας εάν αυτά δεν υπογραφονται αποκλειστικα λόγω του συνολου των νομιμοποιητικών εγγράφων ως Νομικο Προσωπο και λόγω τίτλων ιδιοκτησιας στον Προτεινομενο από εμας Συμβολαιογράφο γιατί εκεί έχουν συστηθεί και εχουν υπογραφει ολες οι απαιτουμενες πράξεις.

Τηλ Διευκρινησεων
2310324144

Τοποθεσία

Τύπος Κατοικίας