Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις: 21 Αυγούστου, 2019
Ως Ανάδοχος Ιδιωτικου Έργου που θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε για εσας η αμοιβή της Εταιρίας μας είναι 10% του συνολικού πραγματικού κόστους με ΦΠΑ για την Μελέτη και 10% για την επίβλεψη και περιλαμβανεται στην προτεινομενη τιμή .
Ιδιωτικό Συμφωτικο Αναθεσης εκπόνησης Έργου με Προκαταβολή 10% που είναι και η αμοιβή της Εταιρίας μας για την προετοιμασία της Μελέτης και 10% για την επίβλεψη μετα την έκδοση της Άδειας.
Τα τιμολόγια Αγορών εκδίδονται όλα στο Όνομα του Ιδιοκτήτη
Η αποπληρωμή θα γίνεται με την ολοκλήρωση της εκάστοτε φάσης του έργου και πάντα σύμφωνα με τα τιμολόγια αγορών.
Στο τέλος το εναπομείναν υπολοιπομενο προσυμφωνημένο τίμημα θα εξοφληθεί με την Έκδοση ΤΠΥ για το οποίο εμπορικό κέρδος της Εταιρίας το οποίο και αυτό συμπεριλαμβάνεται στην προτεινομενη τιμή.
Καμμία υπέρβαση τιμής όταν με γνώμονα την υπογραφείσα Συγγραφή Υποχρεώσεων έχουν προκοστολογηθει τα πάντα.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας
2310-324144

Τοποθεσία

Τύπος Κατοικίας